Varusmies-lehti on tuottanut artikkelin kaupallisessa yhteistyössä yhteistyökumppanin kanssa.

Oppisopimuskoulutuksella turva-alalle

Teksti: Santeri Nousjoki

Kuvat: TAKK

Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa (TAKK) voit opiskella oppisopimuskoulutuksella turvallisuusalalle helposti. Suorittamalla koulutuksen saat todisteen taidoistasi ja kertaat samalla jo työelämässä opittuja taitoja. 

Linus Hirvimäki on töissä turvallisuusalalla, jonne hän päätyi suoraan intistä. Hirvimäki ei ollut aiemmin miettinyt turvallisuusalaa, kunnes sitten intin kotiutusoppitunnilla kuuli Securitaksen rekrytointiohjelmasta.

“Olin muitakin kesätyöpaikkoja hakenut, ja lopulta Securitakselta tärppäsi”, hän kertoo.

Ennen varsinaisia kesätöitä Hirvimäki suoritti kolmen kuukauden kurssin heti intistä kotiutumisen jälkeen maaliskuusta alkaen. Siinä hän suoritti kaikki pakolliset tutkinnot järjestyksenvalvojan ammattiin liittyen. 

Kesätöiden jälkeen Hirvimäeltä kysyttiin, haluaisiko hän suorittaa vielä varsinaisen ammattitutkinnon osaamisestaan oppisopimuskoulutuksella TAKKissa.

Lähes huomaamaton oppisopimuskoulutus

Hirvimäki päätti lähteä suorittamaan oppisopimuskoulutusta TAKKiin, kun hänellä oli jo pohjilla turvallisuusalan työpaikka. Oppisopimuskoulutus kesti hänen kohdallaan vajaan vuoden. 

“Noin kerran kuussa käytiin koululla oppimassa uutta”, Hirvimäki kuvailee. 

Kyseiset koulupäivät toivat osaamista kyseisen tutkinnon osaan ja osaamisen hankkimista jatkettiin työelämässä, eivätkä päivät olleet liian vaikeita. Hirvimäen mukaan koulupäivien aikana keskityttiin olennaiseen, eikä menty liian pieniin yksityiskohtiin. Teorialuentojen lisäksi päivät sisälsivät tapausharjoitteita, joilla harjoiteltiin työelämän todellisia tilanteita.

“Samanlaisia tilanteita kuin silloin kolmen kuukauden rekrykoulutuksessa”, hän kuvailee.

Oppisopimuskoulutuksessa painottui työelämässä tapahtuva oppiminen, työhön kuului niitä tehtäviä, joita tutkintoonkin sisältyi. Koulussa käytiin sen verran harvoin, että osa Hirvimäen kavereista ei aina meinanneet muistaa koulupäiviä.

“Välillä sitä unohti, että tässä oltiin suorittamassa ammattitutkintoa”, hän naurahtaa. 

Koulun kanssa tehtävää yhteistyötä Hirvimäki kuvailee helpoksi ja selkeäksi. Myös annettuihin palautettaviin tehtäviin sai reilusti aikaa tehdä, joten koulu ei hänestä liikaa rasittanut. 

Työpaikka pohjilla

TAKKin koulutustarkastaja Maiju Aro kuvailee Hirvimäen suorittamaa oppisopimuskoulutusta yhdeksi tavaksi suorittaa ammatillinen tutkinto. Oppisopimus sopii mihin tahansa elämäntilanteeseen, ja ainoana edellytyksenä on olemassa oleva kyseisen alan työpaikka.

“Kyseessä voi olla myös rekrytilanne, jossa työpaikan ohella solmitaan oppisopimus”, Aro kuvaa. 

Aron mukaan tutkintoon vaadittava osaaminen hankitaan pääosin työelämässä työpaikalta nimetyn ohjaajan perehdytyksessä. Koulupäivinä TAKKissa käydään läpi muun muassa Suomen lainsäädäntöä ja vartijan oikeuksia.

Verrattuna tavalliseen ammattikoulun opiskelijaan oppisopimuskoulutusta suorittava saa palkkaa ja on työsuhteessa, minkä vuoksi hänet rinnastetaan normaaliin työssäkävijään. 

Aro kertoo, että esimerkiksi turvallisuusalalla suurin osa opiskelijoista saa vuodessa maaliin oppisopimuskoulutuksen, joka räätälöidään aina yksilökohtaisesti.

“Opiskelija voi valita myös vain tiettyjä tutkinnon osia niin halutessaan”, Aro kertoo. 

Tutkinnon loppuvaiheessa opiskelija antaa näytön käytännön osaamisestaan, minkä arvioivat sekä koulun että työpaikan edustaja. Hyväksymisen jälkeen opiskelija saa todistukseen.

Virallisesta ammattitutkinnosta nuori voi hyötyä merkittävästi, sillä siitä voi saada palkankorotuksen tai se voi olla ehtona jollakin alalla työpaikan vakinaistamiselle. 

Monipuolinen työ

Hirvimäki on nauttinut “venähtäneestä kesätyöstään”, jota hän kuvailee hyvin monipuoliseksi työksi. Työtehtävät vaihtelevat runsaasti, mikä auttaa motivoitumaan työhön.

“Samoja seiniä ei todellakaan tarvitse katsoa aina”, Hirvimäki sanoo. 

Hirvimäki suosittelee turva-alaa rohkeille ja painetta kestäville ihmisille. Rauhallisemmissa paikoissa pärjäävät myös hieman hiljaisemmat persoonat, ja puhetaidot sekä itsevarmuus kehittyvät työn mukana. 

Voit hakeutua oppisopimuskoulutukseen milloin tahansa

-sinulla tarvitsee olla vain alan työpaikka tai olet rekryvaiheessa

-TAKKin koulutus on ilmaista sekä sinulle että työnantajallesi

-työpaikalla käytännön oppiminen ja koulun luennoilla kertausta opittuun

-vaihtelevaa ja monipuolista työtä 

Tutustu TAKKin koulutuksiin:

www.takk.fi

www.instagram.com/takktampere 

www.facebook.com/tampereenaikuiskoulutuskeskus  

www.linkedin.com/school/takkwww.twitter.com/takktampere

Kommentoi

Samankaltaisia artikkeleita