Puolustusvoimat: Sotilasrikosten määrän lasku jatkunut edelleen

Sotilasrikosten kokonaismäärä vuonna 2015 oli 2733 kappaletta mikä on 20 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Lukumääräisesti eniten tilastoitiin varusmiespalvelusta suorittavien palvelus- ja poissaolorikoksia.

Varusmiehet syyllistyivät palvelusrikoksiin viime vuonna 984 kertaa ja poissaolorikoksiin 886 kertaa. Esitutkintoja Puolustusvoimien joukko-osastoissa suoritettiin vuonna 2015 yhteensä 2617 eli 29 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Esimiesrikoksia tilastoitiin 7 tapausta, joista kaksi koski palkatun henkilökunnan tekoja ja loput viisi varusmiesten tekoja. Edellisenä vuonna esimiesrikoksia tilastoitiin 16 kappaletta, joten tapahtunutta kehitystä voidaan pitää myönteisenä.

Tilastollisiin muutoksiin vaikuttavat monet tekijät, kuten kouluttajien suorittama valvonta, saapumiserien koko ja osuvat ennakkoterveystarkastukset. Tietojen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat osin puolustusvoimauudistuksen myötä tapahtuneet joukko-osastojen yhdistymiset ja lakkaamiset. Vähentyneet sotilasrikosmäärät korreloivat myös koulutuskulttuurin parantamiseksi viime vuosina tehtyjen toimenpiteiden ja varusmiesten loppukyselyiden hyvien tulosten kanssa.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Puolustusvoimien asessorin, varatuomari Tuija Sundbergin mukaan on tärkeätä, että tilastomuutoksen taustalla olevia tekijöitä pyritään vielä tarkemmin selvittämään ja analysoimaan.

”Sotilaskurinpitomenettelyllä on tärkeä tehtävä kurin ja järjestyksen ylläpitämisessä, eikä kurin ja järjestyksen ylläpitäminen saa tapahtua kyseenalaisin tai koulutukseen kuulumattomin keinoin”, Sundberg tiivistää.

Sotilasrikostilastot koostaa vuosittain Pääesikunnan oikeudellinen osasto.

Lähde Puolustusvoimat
Kuva Aku Siukosaari

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta