Samat säännöt, samat oikeudet

Varusmiespalveluksensa aikana moni huomaa erilaisia tulkintoja ohjesäännöistä eri prikaatien tai eri yksiköiden välillä. Säännöt voivat vaihtua jopa saman rakennuksen sisällä. Epäoikeudenmukaisimmalta tuntuvat kuitenkin vaihtelevat rangaistuskäytänteet, joiden eroavaisuudet pistävät helposti silmään ja ne voivat saada kyseenalaistamaan varusmiesten tasapuolisen kohtelun. Tämä on hämmentävää koulutettavalle varusmiehelle, joka uskoo, että nimenomaan tältä laitokselta voisi odottaa yhtenäisyyttä sääntöjen ja ohjeiden noudattamisessa. Sääntöjen tulisi olla Puolustusvoimien kaltaisessa organisaatiossa samat joka paikassa ja jokaiselle.

”Siviilissä” monet organisaatiot ovat riippuvaisia siitä, millaisia yksilöitä niissä sattuu kulloinkin olemaan. Puolustusvoimilla hallitaan suuria massoja vuodesta toiseen samoilla säännöillä. Saman koulutuksen läpi on mennyt tuhansia varusmiehiä, ja jos jokaisella kouluttajalla olisi ollut oma sisäpalvelusohjesääntönsä, kuinka mistään tulisi käytännössä mitään? Ja kuinka reserviläisiä voitaisiin lyödä keskenään samaan ryhmään eri koulutustaustoilla?

Kaikille ympäri Suomen tulisi tarjota sama koulutus, ja samanlaisten standardien sekä kurinpidollisten toimenpiteiden tulisi koskea kaikkia. Tämän tasoisessa valtiossa pitäisi olla kaikilla myös samat oikeudet: rangaistus on sama ja oikeus on sama. Tähän järkeen ei käy se, että viereisessä yksikössä lepo onkin asento ja päinvastoin.

Varusmiesten koulutus ei ole tasalaatuista vaihtelevuuden takia. Esitutkinnat vievät aikaa varusmiesten koulutukselta, kun tämän ajan voisi käyttää paremmin ja tehokkaammin. Olisikin hyvä pohtia keinoja, joilla yhtenäistää rangaistuskäytäntöjä sekä ohjesääntöjen tulkintoja. Rangaistuskäytäntöjen tulisi olla yhdenmukaisia läpi koko organisaation ja olisi hyvä, jos olisi muitakin käytäntöjä kuin esitutkia. Myös ohjesääntöjen tulkintojen tulisi olla samoja, ja tätä tulisi pitää yllä.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Kaikki lukijat tietävät, että Puolustusvoimilla tehdään suuri työ väkimäärän kanssa koulutuksessa, jossa joudutaan priorisoimaan tärkeitä asioita. Niin kouluttajia kuin koulutuksen vastaanottajia on monenlaisia, joten erilaisia tulkintoja tulee vastaan aina. On hyvä huomioida, että rangaistukset ovat myös koulutettavien motivaatiota vähentäviä, joten niiden on tärkeää tuntua oikeudenmukaisilta. Eihän heikennetä varusmiesten motivaatiota oudoilla käytänteillä?

Elina Riutta

Kirjoittaja on Varusmiesliiton hallituksen jäsen

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta