Terveyttä edistävää teknologiaa

Teksti: Terhi Suominen

Kuvat: Mikko Törmänen

Artikkeli on yhteistyökumppanin tuottamaa sisältöä kaupallisessa yhteistyössä Varusmies-lehden kanssa.

Terveyden ja hyvinvoinnin mittaamisen yksilöllisyys kiehtoo lääketieteen tekniikkaa opiskelevaa Terhimaria Kaskea. Hänellä on vahva halu auttaa osaamisensa avulla ihmisiä voimaan paremmin.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Maisteriopintojaan suorittava Terhimaria Kaski on ollut opintojensa ohella töissä Bittiumilla, jossa kehitetään sairaalaympäristöön soveltuvaa ja terveydentilan mittaamiseen tarkoitettua teknologiaa. Erityisesti aivojen toiminta on alkanut kiehtoa Kaskea.

”Lääketieteen tekniikan opinnoissa on paljon aivojen sähköisen toiminnan tutkimiseen liittyvää asiaa. Se kiinnostaa eniten tässä vaiheessa. On mielenkiintoista, miten ihmisistä mitattavista signaaleista pystytään selittämään sairauksia tai muita terveyteen liittyviä asioita”, Kaski kertoo urahaaveistaan.

Kaskea viehättää alassa teknisen puolen yhdistyminen ihmislähtöisiin asioihin sekä erilainen näkökulma lääketieteeseen. Teknologian avulla voidaan tehostaa sairauksien diagnosointia ja hoitoa sekä helpottaa arjen hyvinvoinnin seuraamista.

”Lääketieteen tekniikassa yhdistyvät kaikki minua kiinnostavat aiheet eli matemaattinen osaaminen, lääketiede ja koodaaminen, jota kohtaan olen aina tuntenut paloa”, kertoo Kaski.

Lääketieteen tekniikka on tulkki datan ja käyttäjän välillä

Kaski on opintojensa myötä havahtunut siihen, miten monipuolisesti ihmiskehosta voi mitata nykyteknologialla erilaisia asioita. Teknologian rooli lääketieteessä korostuu sairauksien ennaltaehkäisyssä ja diagnosoinnissa.

”Teknologiaa ja tekoälyä hyödyntämällä voidaan löytää sellaisia syy-seuraussuhteita, joita ei aikaisemmin ole pystytty selvittämään”, kertoo Kaski. ”Itseäni kiinnostaa, miten esimerkiksi mielenterveysongelmien diagnosoinnissa ja hoidossa voi hyödyntää tekniikkaa.”

Terveysteknologia auttaa käyttäjää tulkitsemaan tuloksia. Yksilölliset erot ovat paitsi haaste myös mahdollisuus tarkkaan henkilökohtaiseen terveyden seurantaan. Yleisellä tasolla tiedetään, mitkä tekijät vaikuttavat terveyteen, mutta yksilöllisistä eroavaisuuksista opitaan koko ajan lisää.

”Opintojen myötä olen huomannut, minkälaista dataa ihmiskehosta voidaan saada. Kursseilla mitatessa ja analysoidessa se konkretisoituu”, Kaski sanoo.

Teknologian avulla selville omista hyvinvoinnin tarpeista

Opintojen myötä ajatusmaailma oman terveyden seuraamisen suhteen on muuttunut. Kaski on havahtunut etenkin vireystilan seuraamiseen. Vireystilaa mittaamalla ja havainnoimalla oppii ymmärtämään, mikä sitä laskee tai nostaa.

”Sillä on suurempi merkitys kuin monilla muilla asioilla. Vireystila vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten pystyy keskittymään ja suoriutumaan tenteistä. Väsyneenä tai nälkäisenä on ihan turha yrittää”, Kaski kertoo.

Teknologian avulla oppii tuntemaan itsensä ja pitämään parempaa huolta omasta voinnistaan. Itseään ei kannata verrata muihin.

”Omaa oloaan pitää verrata omaan itseensä. Fiilikseen vaikuttavat monet asiat nukkumisesta kuukautiskiertoon. Joskus saa olla väsyneempi olo”, Paksuniemi muistuttaa.

Maisteriopintojaan suorittava Terhimaria Kaski iloitsee siitä, että lääketieteen tekniikan opiskelu on käytännönläheistä. ”Kursseilla pääsee itse mittaamaan ja analysoimaan.”

INFO

Lääketieteen ja hammaslääketieteen lisäksi Oulun yliopistossa on monia muitakin tutkinto-ohjelmia, joiden keskiössä on ihmisten terveys ja hyvinvointi. Terveyttä parantavia ratkaisuja käsitellään myös esimerkiksi biokemian, psykologian ja teknillisten alojen tutkinto-ohjelmissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin merkitys korostuu ihmisten eliniänodotteen pidentyessä. Oulun yliopistossa tutkitaankin terveyteen vaikuttavia tekijöitä sikiönkehityksestä vanhuuteen ja edistetään elinikäistä terveyttä vahvan tutkimustiedon avulla. Oulussa terveyden ja hyvinvoinnin tutkimukseen yhdistyy vahva teknologiaosaaminen uusien innovaatioiden luomiseksi. Lisäksi käytännönläheiset opinnot takaavat erinomaiset työelämävalmiudet.

Oulun yliopistossa on monia terveyteen ja hyvinvointiin kytkeytyviä tutkinto-ohjelmia:

  • Biokemia
  • Hammaslääketiede
  • Logopedia
  • Lääketiede
  • Lääketieteen tekniikka
  • Psykologia
  • Terveystieteet

Hakuaika on 17.3.–31.3.2021.

Tutustu tarkemmin verkkosivuilla: www.oulu.fi/haku

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta