Uuden sukupolven upseerit

Teksti: Riikka Hollo

Kuva: Joona Kuronen

Artikkeli on yhteistyökumppanin tuottamaa sisältöä kaupallisessa yhteistyössä Varusmies-lehden kanssa.

Maanpuolustuskorkeakoulusta valmistuvat upseerit sijoittuvat Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tehtäviin. Upseerit työskentelevät mielenkiintoisissa ja vastuullisissa kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Tiia Impiö kiinnostui upseerin urasta varusmiespalveluksensa jälkeen, kun hän jäi vuodeksi sopimussotilaaksi Kainuun prikaatiin. Hän opiskelee nyt Helsingin Santahaminan Maanpuolustuskorkeakoulun kadettikoulussa ensimmäistä vuotta.

– Aloin miettiä upseerin uraa sopimussotilasvuoden aikana ja hakeuduin koulutukseen. Hakijoita oli paljon ja paikkoja vähän, mutta tiesin alusta asti mitä haluan. Nyt vietän viikot Santahaminassa ja viikonlopuksi suuntaan kotiini Ouluun joko junalla tai lentäen. Junamatkoilla on hyvin aikaa opiskella, Tiia Impiö kertoo.

Upseerin ammatin erityispiirteenä korostuu voimakas yhteenkuuluvuuden tunteen ja ammattiylpeyden lujittama yhteisöllisyys. Myös niin ikään Santahaminassa opiskeleva Joona Rättö tiedostaa vahvasti nämä arvot.

– Kävin armeijan kansainvälisissä valmiusjoukoissa. Hain jo vuonna 2019 kadettikouluun, mutta haku jäi kesken, kun sain paikan operaatiosta, Libanonista. Palasin Suomeen vuosi sitten viiden kuukauden operaation jälkeen, hain uudelleen upseerikoulutukseen – ja sillä tiellä olen edelleen. Ensimmäinen opiskeluvuosi on ollut työntäyteinen, mutta antoisa, Joona Rättö kertoo.

Sotilasperinteiden katkeamaton ketju Upseerin ammatissa on suuri merkitys sotilasperinteiden katkeamattomalla ketjulla, joka yhdistyy moderniin yliopisto-opetukseen sekä kykyyn varautua ja vastata tulevaisuuden haasteisiin. Upseerikoulutus muodostuu tieteellistä ja ammatillista osaamista kehittävistä opinnoista sekä upseerikasvatuksesta.

– Arvostan suuresti monipuolista ja hyvin suunniteltua koulutuskokonaisuuttamme. Opiskelemme asiat ensin teoriassa ja sitten heti käytännössä. Saatamme istua päivän auditoriossa, mutta jo seuraavana päivänä olla ampumassa, maastossa tai taisteluharjoituksessa, Tiia Impiö valottaa.

Joona Rättö on samaa mieltä; vaikka opinnot etenevät tiiviissä tahdissa, teorian ja käytännön yhdistäminen on sujunut saumattomasti.

– On hienoa olla osa uuden sukupolven upseeriaaltoa ja kiinnostavaa nähdä mihin opinnot ja koko ala kehittyvät. Puolustusvoimissa, kuten koko maailmassa, eletään muutoksen aikaa – olemme osa tätä muutosta, Joona Rättö sanoo.

Upseeriopinnot antavat opiskelijalle valmiudet tieteelliseen ajatteluun: tiedon ja menetelmien soveltamiseen, oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä toimimiseen sekä upseerin virkatehtävissä sodan ja rauhan aikana tarvittavan osaamisen. Mutta mitä erityisominaisuuksia hyvältä upseerilta vaaditaan?

– Sosiaaliset taidot ovat kaiken toiminnan kulmakivi olipa sitten työkavereiden tai varusmiesten kanssa tekemisissä. Itsensä kehittäminen, sinnikkyys ja sitoutuneisuus, isänmaalliset arvot, hyvä kunto ja nuhteeton tausta ovat olennaisia kriteerejä sotilasuralle. Omaa uraani ajatellen haluan uudestaan ulkomaille töihin, koska se tuntui itselle sopivalta, Rättö summaa.

Koska kyseessä on eräänlainen kutsumusala, omien arvojen tulee olla linjassa Puolustusvoimien arvojen kanssa.

– Tällä alalla pärjää, kun on varma siitä mitä tekee. Joustavuutta tarvitaan, sillä työpaikka voi olla missä tahansa Suomessa tai ulkomailla. Sitoutuneisuus ja johdonmukaisuus ovat tärkeitä. Myös hyvä fyysinen kunto on olennainen osa ammattia. Itse haluan jatkossakin panostaa varusmiesten koulutustyöhön ja edetä sillä uralla. On myös hyvä muistaa, että kadettikoulussa on vain sotilaan tehtäviä eli meitä ei erotella sukupuolen mukaan – mikä on tätä päivää, Tiia Impiö sanoo.

UPSEERIKSI PUOLUSTUSVOIMIIN JA RAJAVARTIOLAITOKSEEN?

108. kadetti- ja 91. merikadettikurssin haku 17.3.-31.3.2021 osoitteessa: www.opintopolku.fi

Sotatieteelliset perustutkinnot:

  • sotatieteiden kandidaatin (SK) tutkinto
  • sotatieteiden maisterin (SM) tutkinto

Sotatieteelliset jatkotutkinnot:

  • yleisesikuntaupseerin (YE) tutkinto
  • sotatieteiden tohtorin (ST) tutkinto

Lue lisää:

www.upseeriksi.fi

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta