Tiedote yhteistyössä Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry:n kanssa: Varusmiesten tapaturmat ja kuolemantapaukset

Varusmiesliitto on mukana Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry:n kanssa kannattamassa kuolemantapauskorvauksen lisäämistä sotilastapaturmalakiin.

Tiedote:

Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry pitää hyvänä sitä, että hallitus on, Eduskunnan lausuman mukaisesti, seurannut 1.1.2017 voimaan tulleen sotilastapaturmalain toimivuutta ja tekee lakiin syksyn aikana lisäysesityksen. Laki koskee asevelvolliselle palveluksessa sattuneiden tapaturmien aiheuttamien vammojen korvauksia.

Lisäyksen jälkeen laki koskee myös tapaturmaisia kuolemantapauksia ja niistä johtuvia korvauksia. Yhdistys edellyttää, että lain lisäyksellä saatetaan asevelvollisena vammautuneiden tapaturmien ja kuolemantapausten korvaukset samalle tasolle kuin kriisinhallintatehtävissä vammautuneiden tai menehtyneiden korvaukset. Lisäyksen vaatimat rahat hallitus varasi kevään kehysriihessä. Hallituksen esitys lain lisäyksestä annettaneen syyskuussa.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Asevelvollisten vakuutusturvassa on kuitenkin vielä puutteita. Muun muassa työkyvyttömyyden ajalta maksettavan sairauspäivärahan laskentatavassa ja vammautuneen oikea-aikaisesta, toimintakykyä edistävästä ja ylläpitävästä kuntoutuksesta.

Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry:llä on hyvin toimiva neuvontapalvelu kaikille asevelvollisena vammautuneille ja heidän omaisilleen.

Lisätiedot:

Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry
Jan Johansson, projektipäällikkö, puh 0406732453,  s-posti jan.johansson@asevelvollisenavammautuneet.fi
Ilkka Kouri, puheenjohtaja, puh 0405048900, s-posti ilkka.kouri@kolumbus.fi

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta