Varusmies-lehti on tuottanut artikkelin kaupallisessa yhteistyössä yhteistyökumppanin kanssa.

Valmistu aiemmin – Helsinki School of Business tarjoaa sinulle houkuttelevan kauppatieteiden opiskelupaikan

Teksti: Santeri Nousjoki

Kuvat: HelBus

Opiskelupaikan saanti korkeakoulusta voi olla hankalaa, jolloin välivuosikierre uhkaa. Jos haluat päästä nopeasti sekä yliopistoon sisälle että ulos valmistuttua, Helsinki School of Business (HELBUS) tarjoaa sinulle erittäin varteenotettavan vaihtoehdon.

Helsinki School of Business mahdollistaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon saamisen kahdessa kalenterivuodessa. Koulun voi aloittaa sekä syksyllä että talvella, mikä lisää opintojen joustavuutta.

Opiskelijat Tommy ja Magrâce ovat olleet erittäin tyytyväisiä opiskelupaikkavalintaansa liittyen, eivätkä ole katuneet päätöksiään hetkeäkään. Tommy aloitti opintonsa viime vuoden syksyllä ja Magrâce tänä vuonna tammikuussa, joten heillä molemmilla on jo kokemusta Helsinki School of Businessin käytänteistä. 

Tommy kuuli koulusta ensimmäistä kertaa Studia-messuilla lukioaikanaan, ja Magrâce sai soiton koululta. Hakuprosessi oli tämän jälkeen helppo.

”Ei ollut pääsykoetta, vaan hakemuksen jälkeen käytiin haastattelussa. Omalla englannin C:lläni jouduin vielä kirjoittamaan näiden päälle pari esseetä, minkä jälkeen kielitaitoni hyväksyttiin”, Tommy kuvaa prosessia.

Opiskelua englanniksi

Opiskelu on HELBUSissa englanniksi. Magrâcen mukaan ihmiset tulevat kouluun hyvin erilaisista kielitaustoista.

”Itse olen käynyt peruskoulun ranskaksi ja lukion suomeksi, joten aluksi englanniksi ajatteleminen ja kirjoittaminen tuntuivat hankalilta. Ajan myötä siihen kuitenkin tottuu helposti eikä se ole enää vaikeaa”, Magrâce kuvailee tuntojaan.

Tommyn ja Magrâcen mielestä opettajilta tulee hyvin palautetta, mikä auttaa entisestään englannin kielellä oppimista. Tommy sanoo, että opettajien ymmärtävä asenne vastauksien englannin kieleen helpottaa myös asiaa.

Opiskelu koulussa on hyvin monipuolista, sillä niin luennot, ryhmätyöt kuin itsenäinen opiskelu kuuluvat opintoihin. Opetus on nopeatempoista lyhyemmän opiskeluajan vuoksi. Päivittäin on yleensä muutaman tunnin luento, ja samaan aikaan opiskellaan yhtä kurssia. Myöskään varsinaisia kokeita ei ole, vaan oppimista mitataan muilla mittareilla. 

”Jos pidät nopeatempoisesta opiskelusta, niin Helsinki School of Business on ehdottomasti oikea paikka sinulle”, Magrâce naurahtaa. 

Vaikkei vapaavalintaisia kursseja olekaan tarjolla, pakolliset kurssit pyritään tekemään opiskelijoita kuunnellen. Tässä työssä keskeisiä ovat opiskelijaedustajat, joihin myös Magrâce kuuluu.

Hyvä ryhmähenki

Magrâcen mielestä juuri tämä, että jokainen käy samat kurssit, mahdollistaa suuremman tukiverkon opiskelulle. HELBUSin luokkakoot ovat tyypillisesti noin 40-60 opiskelijaa.

”Odotan innolla valmistumista samaan aikaan aloittaneiden kanssa, kun olemme olleet toisillemme tukipilareita heti alusta saakka”, hän pohtii. 

Ryhmähenkeä kasvattaa myös se, että tammikuussa aloittaneet käyvät aiemmin syksyllä aloittaneiden kanssa kevään kurssit. Vanhat syksyllä aloittaneet jatkavat seuraavan vuoden asioihin, ja keväällä aloittaneet käyvät syksyn kurssit uusien syksyllä aloittaneiden kanssa. Näin opiskelijat tutustuvat toisiinsa hyvin laajasti varsinaisten opintojen kautta. 

Koronatilanteen lievennyttyä Magrâce pääsi osallistumaan kunnon orientaatioviikolle, mikä loi hyvän pohjan ryhmähengelle. Koulupäivien jälkeen opiskelijat kerääntyvät usein yhteen.

”Pienenä kouluna meillä on aito mahdollisuus tutustua toisiimme ja viettää aikaa yhdessä”, Magrâce sanoo. 

Ainejärjestössä mukana olevan Magrâce kertoo suurimpien tapahtumien järjestämisen tapahtuvan sitä kautta. 

”Tämän vuoden ykköset ovat olleet hyvin aktiivisia. Heiltä onkin tullut muutama toteutettu tapahtumaidea.”

Kahdessa vuodessa kandiksi

Tommy pitää Helsinki School of Businessin kahdessa kalenterivuodessa valmistumista erittäin isona vahvuutena. Itse asiassa se oli Tommylle ratkaisevin tekijä, miksi hän valitsi kyseisen koulun.

”Koska tutkinto on maksullinen, pystyn aiemmin valmistuen tienaamaan lukukausimaksujen summan jo noin vuodessa”, Tommy perustelee. 

Muihin vastaavaa kansainvälistä kauppatieteiden tutkintoa tarjoaviin maksullisiin yliopistoihin verraten Tommy pitää tutkinnon hintaa erittäin kohtuullisena ja keskivertoa halvempana. 

Helsinki School of Business tarjoaa myös maisteriopintoja. Jos mielii jatkaa maisteriopintoihin suomalaiseen yliopistoon, valtaosa hyväksyy hakemisen suoraan ja osa vaatii kansainvälisen GMAT-testin.

HAE HELBUSIIN OPISKELEMAAN ILMAN PÄÄSYKOETTA 

hakea voit sähköisellä hakulomakkeella, jonka jälkeen saat haastattelukutsun ja nopean valintapäätöksen

HELBUSiin hakeminen, opiskelu tai valmistuminen ei vie sinulta ensikertalaiskiintiö-paikkaa, eli voit suorittaa vielä toisen tutkinnon ensikertalaisena, mikäli haluat

syyskuussa aloittaessa hyödyt runsaasti:
*kolmivuotinen kandidaatin tutkinto suoritetaan kesäopintojen ansiosta kahdessa kalenterivuodessa, eli valmistut jo kesällä 2025 

kandidaatin ohjelman lukukausimaksut (32 990 €). Maksetaan 5498 euron erissä aina lukukauden alussa.

Katso lisää: www.helbus.fi

Tai soita: 040 501 7627

Kommentoi

Samankaltaisia artikkeleita