Vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa saadaan käyttää jatkossa Puolustusvoimien aseita


Lakiuudistus on toivottu ja tulee hyvään ajankohtaan, kun lisääntynyt maanpuolustustahto  on kasvattanut reserviläisten kiinnostusta ampumakoulutuksesta.

8. heinäkuuta laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta muuttui siten, että Puolustusvoimien aseita ja ampumatarvikkeita voidaan jatkossa käyttää Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulutuksissa. Uudistus koskee yksilön sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta, jossa ei ole aiemmin saatu käyttää Puolustusvoimien aseellista kalustoa.

Lain päivittämistä on odotettu varsinkin siitä asti, kun MPK:n kiväärit asetettiin keväällä käyttökieltoon niissä ilmenneiden turvallisuuspuutteiden takia. Tämä johti nopeasti siihen, että vaikka ampumakoulutuksille oli vapaaehtoisen maanpuolustuksen kentällä paljonkin kysyntää, jouduttiin kursseja perumaan kaluston puutteellisuuden johdosta.

Päivitetty laki mahdollistaa reserviläisten ampumataidon ylläpitämisen ja kehittämisen aiempaa aktiivisemmin ja monipuolisemmin. MPK voi toki jatkossa järjestää ammuntoja myös ilman Puolustusvoimien aseita, mutta monille piireille Puolustusvoimien aseiden käyttö on erittäin tervetullut ja tarvittukin uudistus.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Koulutusten osallistujamäärää voidaan lisätä

MPK:n koulutustoiminnassa käyttökieltoon asetetut kiväärit oli hankittu vasta toissa vuonna, mutta poliisin mukaan ne eivät vastanneet niille asetettuja laatu- ja turvallisuuskriteereitä. Vaikkei vaaratilanteita ollut aiheutunut, muutamien aseiden runko oli rikkoutunut eikä koulutuksissa voitu ottaa tästä johtuen riskejä. MPK:n valmius- ja turvallisuuspäällikkö Juho Raulo kommentoi toukokuussa Ylelle aiheeseen liittyen, että ”koulutusten pitää olla täysin turvallisia”.

Aiemmin koulutuksissa oltiin käytetty vain reserviläisjärjestöjen sekä osallistujien omia aseita, joten kiväärien katsottiin parantavan koulutusmahdollisuuksia merkittävästi. Onneksi niille asetetun käyttökiellon jälkeen näkyi jälleen valonpilkahdus toiminnan jatkumisesta entisellään, ja jopa kasvavissa määrin, kun päivitetty laki tarjoaa aktiivisille reserviläisille jatkossa mahdollisuuden kehittää ampumataitoaan myös Puolustusvoimilta saatavilla aseilla ja ampumatarvikkeilla.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestämään ampumatapahtuman koulutusryhmään on voinut ottaa tähän asti vain 30 henkilöä, mutta Puolustusvoimien aseilla osallistujamäärä saa olla jatkossa 40. MPK:n ampumakoulutuksissa ammuntojen johtajina toimivat aina Puolustusvoimien hyväksymät MPK:n aktiiviset reserviläiskouluttajat. Lisäksi Puolustusvoimien aseita käytettäessä ammunnoissa tulee kuitenkin olla mukana myös Puolustusvoimien asettama valvoja. Puolustusvoimien aseita käytettäessä noudatetaan Puolustusvoimien varomääräyksiä.

Kasvanut maanpuolustustahto on lisännyt ampumakoulutusten kysyntää

Maanpuolustustahdon on nähty kasvavan Ukrainan sodan alettua huomattavasti. Kysyntää sekä vapaaehtoisen maanpuolustuksen koulutuksista että reserviläistoiminnasta on ollut enemmän kuin mitä on voitu tarjota. Maanpuolustustahdon lisääntyminen on nostanut MPK:n kurssien kysynnän lisäksi myös ampumaratojen ja aseiden tarvetta koko reserviläistoiminnassa ympäri Suomea. Ennen mahdollisuutta käyttää Puolustusvoimien aseistoa MPK:n koulutuksissa, koulutuksia ja aseita oli monin paikoin vähemmän kuin kiinnostuneita harrastajia.

MPK saa käyttää onnekseen ampumakoulutuksissaan Puolustusvoimien ampumaratoja, mutta eduskunnan puolustusvaliokunta painotti lakiuudistusta ajavissa mietinnöissään, että ratoja on yleisestä näkemyksestä Suomessa liian vähän. Suurin syy tälle on ampumaratojen ympäristölupavaatimusten tiukentuminen ja se, että ne rajoittavatjo olemassa olevien ratojen käyttöä tai uusien perustamista. 

Raulo kertoi Ylen haastattelussa MPK:n kursseille haluavien määrän lähes kymmenkertaistuneen maaliskuussa verrokkivuoteen verrattuna: ”Uskon syynä olevan käynnissä oleva sota Ukrainassa sekä koronarajoitusten helpottuminen. En usko, että ihmisten kiinnostus ase- ja ampumakoulutukseen tästä vähään aikaan vähenee.”

Turvallinen aseenkäsittely on reserviläisen tärkeä taito

Lakimuutoksen tarkoituksena on ennen kaikkea mahdollistaa laajemmin Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen ampuma-aseiden käyttäminen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisena hallintotehtävänään järjestämässä ampumakoulutuksessa.Lisäksi tarkoituksena on monipuolistaa ampumakoulutusta sekä mahdollistaa Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle osallistujien lähettäminen ulkomaisten asevoimien ja kansainvälisten organisaatioiden järjestämään sotilaalliseen koulutukseen. Nyt MPK:lla on aiempaa paremmat mahdollisuudet lähettää osallistujia kansainvälisiin koulutuksiin ja harjoituksiin esimerkiksi Virossa ja Ruotsissa. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastaja, eversti Jukka Nurmi Pääesikunnan koulutusosastolta kommentoi heinäkuussa Aamuset-lehdelle, että ”Vastaavasti toivomme näkevämme virolaisia ja ruotsalaisia Suomessa MPK:n kursseilla ja esimerkiksi paikallispuolustukseen liittyvissä harjoituksissa”.

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta