Varautumaan kehottaminen ei ole pelottelua

Onko tuleva presidentti sellainen, joka haluaa puhua vain mukavista asioista vai onko hän tulevana ylipäällikkönä kiinni realismissa? 

Presidenttiehdokkaan on hyvä tiedostaa, että presidentti on Suomen puolustusvoimien ylipäällikkö. Tulevan presidentin pitäisi olla se henkilö, joka on ylin vartija meidän turvallisuudellemme. Turvallisuuspoliittisessa keskustelussa on helposti leimattu pelon lietsonnasta niitä, jotka kehottavat varautumaan uhkiin. On eri asia kehottaa varautumaan ja nähdä kaikki riskit kuin lietsoa perusteetonta pelkoa. Jos viestin tuojaa syytetään lietsonnasta ja pelottelusta, silloin käsitys sijainnistamme maailmankartalla tai käsitys presidentin tehtävästä ei ole oikea. Enemmän epätietoisuutta ja pelkoa hälventää, kun ollaan avoimia kaikista potentiaalisista uhista ja varaudutaan niiden mukaan. 

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Suomesta löytyy muitakin toimia ainoastaan mukavien asioiden julkituontiin, mutta se ei ole presidentin virka. Kansa tuskin odottaakaan sitä. Suomalaiset ymmärtävät myös itse varsin hyvin maailman tämän hetkisen tilanteen ja näkevät, että edessä ei ole ainoastaan ilosia aikoja. 

On onnistunutta riskien hallintaa, jos erilaisiin uhkiin varaudutaan. Harvoin historiassa on moitittu niitä, jotka ovat niin tehneet.

Presidentti saa ja hänen tuleekin valaa kansakuntaan yhtenäisyyttä ja uskoa tulevaan. Kova turvallisuus on ylipäällikön tehtävässä ajankohtaisinta ja hän joka ei osaa painottaa riskejä oikein, on naiivi ja mahdollisten uhkien esiinnostaminen puolestaan ei ole synkkämielisyyttä, vaan tilanteen luoma pakko. On onnistunutta riskien hallintaa, jos erilaisiin uhkiin varaudutaan. Harvoin historiassa on moitittu niitä, jotka ovat niin tehneet. 

Kuten olemme monesti saaneet kuulla, Suomessa on laajasti panostettu kokonaisturvallisuuteen ja viranomaisten väliseen yhteistyöhön. Tähän turvallisuuden kokonaisuuteen tuo lisän ulkopolitiikan johtaja. 

Toivon, että maamme tuleva presidentti on ennen kaikkea realistinen, ottaa rohkeasti kantaa turvallisuuteen ja pitää myös yllä keskustelua maanpuolustuksen kehittämisestä. Tasavallan presidentin rooli yhteiskunnallisen keskustelun avaajana on myös puolustuspolitiikassa tärkeä. Asevelvollisuuden uudistamiseenkin tarvittaisiin keskustelunavauksia aivan ylimmältä tasolta.

Lopuksi on sanottava, että luotan vahvasti Puolustusvoimiin, laadukkaaseen maanpuolustukseemme sekä presidentti-instituutioomme. Arvaamattomaan maailmaan en luota ja sen vuoksi ei se vara venettä kaada.

Elina Riutta

Kirjoittaja on Varusmiesliiton puheenjohtaja.

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta