Nuoret eduskuntavaaliehdokkaat jakavat Varusmiesliiton huolen varusmiesten palvelusolosuhteista ja päivärahasta

Varusmiesliiton koolle kutsumassa keskustelutilaisuudessa oli paikalla nuori eduskuntavaaliehdokas jokaisesta nykyisestä eduskuntapuolueesta.

Kaikki paikalla olleet ehdokkaat tunnistivat Varusmiesliiton esiin nostamat huolet puutteellisista palvelusolosuhteista ja varusmiehet todella hankalaan tilanteeseen ajavista pienistä päivärahoista. Kaikkien puolueiden ehdokkaat olivat valmiita korottamaan päivärahoja nykyisestä ja vaatimaan parempia palvelusolosuhteita esimerkiksi kasarmien sisäilmaongelmiin puuttumalla. Ehdokkaat olivat myös yhtä mieltä siitä, että nykyisen ja ehkä tulevaisuudessa muuttuvan asevelvollisuusjärjestelmän tärkein tehtävä on tuottaa Suomelle tarpeeksi reserviä ja tämän kautta uskottava puolustus.

Eroja ehdokkaiden välille saatiin, kun keskustelua käytiin asepalveluksen tulevaisuudesta. Kokoomuksen Henrik Vuornos ehdotti Norjasta tuttua sukupuolineutraalia asevelvollisuutta, johon valittaisiin ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen perustuen 35-40 prosenttia ikäluokasta sotilaskoulutukseen. Sotilaskoulutus olisi kuitenkin tässä mallissa pakko suorittaa, jos siihen on käsketty.

Perussuomalaisten Aura Siika-Aho haluaisi nykyisen järjestelmän rinnalle siviilipalveluksen suorittavia ja naisia koskevan kansalaispalveluksen, jossa koulutettaisiin uhkatilanteita varten. Sosiaalidemokraattien Markus Myllyniemi oli myös kansalaispalvelusmallin kannalla ja kannatti Norjan mallia asepalvelukseen menevien valintaan. Sinisen Tulevaisuuden Toni Ahva mainitsi puolueen naisille ehdottaman lottakoulutuksen ja puolueen nuorisojärjestön ajaman kansalaispalvelusmallin, joka korvaisi nykyisen siviilipalveluksen.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Kansalaispalvelusmallia ehdotti myös Keskustan ehdokas Valtteri Markula. Keskustanuorilla onkin oma laajempi esitys kansalaispalvelumallista, joka keskittyy muunlaisiin turvallisuusuhkiin varautumiseen. Myös Kristillisdemokraattien Aleksi Sarasmaa kannatti ajatusta kansalaispalvelusmallista, mutta ei kannata siirtymistä valikoiviin tai vapaaehtoisiin malleihin sotilaskoulutettavia valittaessa. Sarasmaan huolena oli, etteivät muut mallit takaisi riittävää määrää koulutettavia.

Ajatusta kansalaispalvelusmallista haastoi erityisesti Vuornos, joka mietti olisiko todellista tarvetta kouluttaa 60 prosenttia ikäluokasta erinäisiin paikoin yksinkertaisiin ylläpito- tai tukitoimiin.

Vihreiden Bicca Olin ja Vasemmistoliiton Suldaan Said Ahmed painottivat suunnaksi vapaaehtoisuutta. Vihreiden Olin kannatti ajatusta Norjan mallista ja Ahmed taas lähtisi ensin siitä, että kutsunnat järjestettäisiin kaikille.

Tallenteen paneelista voit katsoa alta:

https://www.facebook.com/varusmiesliitto/videos/2610687972477378/

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta