VMTK-aloitteissa vaaditaan parannuksia varusmiesten taloudelliseen asemaan

Panssariprikaatiin varusmiestoimikuntapäiville kokoontuneet VMTK-edustajat katsovat, että varusmiesten toimeentulo ei kata palveluksen aikaisia kustannuksia.

Teksti ja kuva Juho Mäki-Lohiluoma

 Vuosittain järjestettäville VMTK-päiville saapuu edustus jokaisesta varusmiestoimikunnasta. Yksi päivien tärkeimmistä tehtävistä on käsitellä varusmiesten tekemät VMTK-aloitteet ja päättää, mitkä niistä hyväksytään ja lähetetään jatkokäsittelyyn.

Tänä vuonna vihreää valoa näytettiin yhteensä 27:lle aloitteelle, joista kuusi käsitteli varusmiesten taloudellista asemaa. Pääesikuntaan lähetettiin muun muassa vaatimukset päivärahojen korottamisesta, kotiuttamisrahan palauttamisesta sekä sotilasavustuksen laajentamisesta kattamaan omillaan asuvan varusmiehen kotivakuutuksen, puhelinkulut ja viikonlopun ruokarahan.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Esille nousi myös varusmiesten päivärahan kohtelu sosiaaliturvajärjestelmässä. Edustajien mukaan päiväraha pitäisi mieltää sosiaalietuutena, ei tulona.

”Viimeiseltä palveluskuukaudelta kertyvät päivärahat huomioidaan sosiaalietuuksien normilaskelmissa. Varusmiehen päiväraha katsotaan tuloksi, joka pienentää reserviin siirtyneen varusmiehen saamia sosiaalietuuksia. Sosiaalietuuksia myönnettäessä varusmiesten päivärahaa ei tule huomioida tulona”, edustajisto linjaa.

Tänä vuonna aloitteisiin kirjattiin ensimmäistä kertaa myös Puolustusvoimien koulutuspäällikön suositukset jatkotoimenpiteistä. Koulutuspäällikkö, eversti Hannu Hyppönen suositteli lähes kaikille varusmiesten toimeentuloa koskeville aloitteille esittelyä asevelvollisten sosiaalis-taloudellisten asioiden poikkihallinnolliselle yhteistyöryhmälle. Usein toimeentuloa koskevat, ja siten lisää budjettirahoitusta vaativat, aloitteet on resurssien puutteen johdosta kuopattu yhteistyöryhmässä.

Aloitteeseen varusmiesten oikeudesta tienata palveluksen aikana ilman, että tulot leikkaavat sotilasavustusta, Hyppönen kuitenkin otti suorasti kantaa.

”Varusmiehillä tulisi olla vastaava vapaa tulo kuin opiskelijoilla”, Hyppönen linjaa.

Vapaalla tulolla tarkoitetaan oikeutta saada tietty määrä tuloja vuoden aikana ilman, että sosiaaliavustuksia leikataan. Opiskelijan kohdalla vapaan tulon määrä riippuu tämän nostamista opintotukikuukausista. Varusmiehillä vapaata tuloa ei tällä hetkellä ole lainkaan.

Toimeentulon ulkopuolisista aloitteista suuri osa koski varusmiestoimikuntien omia toimintaedellytyksiä. Kiinnostava aloite on kuitenkin esimerkiksi vaatimus jääkaappien hankkimisesta jokaiseen perusyksikköön, ensisijaisesti lääkkeiden säilyttämistä varten.

”Varusmiehillä saattaa olla käytössään silmätippoja tai muita lääkkeitä, jotka vaativat säilyttämistä viileässä. Lisäksi varusmiehillä on käytössään kahvinkeittimiä ja kahvin kanssa käytettävä kahvimaito ei säily huoneen lämmössä. Tilan riittäessä jääkaapissa voi säilyttää satunnaisesti varusmiehille jaettavia iltapaloja ynnä muita sellaisia, jolloin ruuan hävikki pienenisi. Jääkaapin ylläpidosta ja siisteydestä vastaa perusyksikkö, eli viimekädessä yksikön varusmiehet”, aloitteessa perustellaan.

Aloite sai myös tukea koulutuspäällikkö Hyppöseltä, jonka mukaan jokaiseen perusyksikköön on hankittava jääkaappi varusmiesten käyttöön.

VMTK-päiviltä jääkaappialoite jatkoi joukko-osastoihin, jossa sen esittelystä joukko-osaston johdolle vastaa paikallinen varusmiestoimikunta. Jääkaappien saapumista kasarmeille Hyppösen linjaus ei siis vielä takaa. Hyvin todennäköisesti kuitenkin on, että jääkaappeja alkaa aloitteen seurauksena ilmestymään niille kasarmeille, joissa niitä ei vielä ole.

Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta