KD-Lehti: Kristillisdemokraattien Sari Essayahilta kirjallinen kysymys kasarmien sisäilmaongelmista

Kristillisdemokraattien kansaedustaja Sari Essayah on jättänyt kasarmien sisäilman tilaa koskevan kirjallisen kysymyksen hallitukselle. Hän kyseenalaistaa kysymyksessään, onko kasarmeja hallinnoivan Senaatti-kiinteistöjen ohjelma sisäilmaongelmia varten tuottanut tulosta. Essayah jätti kysymyksen keskiviikkona 18.10....

Jatka lukemista →

KSML: Puolus­tus­mi­nis­teriö teettää selvityksen varus­mies­pal­ve­luksen saapu­mi­se­ristä ja aloi­tu­sa­jan­koh­dista

Keski-Suomalainen kertoi lauantaina, että Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö teet­tää sel­vi­tyk­sen va­rus­mies­pal­ve­luk­sen aloi­tu­sa­jan­koh­dis­ta ja saa­pu­mi­se­ris­tä. Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö on antanut Pää­e­si­kun­nan tehtäväksi selvittää lo­ka­kuun lop­puun men­nes­sä, on­ko muu­tok­sille tar­vet­ta Suo­men puo­lus­tuk­sen tar­pei­den nä­kö­kul­mas­ta. Pääesikunta selvittää muun...

Jatka lukemista →