Harrastuksena maanpuolustus – ylläpidä osaamistasi intin jälkeen

Maanpuolustusharrastus on nuorelle reserviläiselle erinomainen tapa kehittää, ylläpitää ja täydentää sotilasosaamistaan intin jälkeen.

Teksti: Maisa Hyttinen
Kuvat: MPK / Tommy Koponen, Pasi Lindroos, Eila Keinonen, Minna Malinen

Intin jälkeen ei kannata jäädä odottelemaan kertausharjoituskutsua, vaan jatkaa oman osaamisen kehittämistä myös vapaaehtoisesti. Maanpuolustusharrastus tarjoaa mielekästä tekemistä, samanhenkisiä ystäviä ja uusia kokemuksia. Alkuun pääsee helposti osallistumalla esimerkiksi Maanpuolustuskoulutus MPK:n kursseille.

MPK on Suomen kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja, jonka tehtävänä on edistää maanpuolustusta koulutuksen, tiedotuksen ja valistuksen keinoin. MPK:n tarjoama koulutus tukee Puolustusvoimien, muiden viranomaisten ja kansalaisten valmiutta toimia normaali- ja poikkeusoloissa ja sitä on tarjolla kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ylläpitämään tai laajentamaan sotilas- tai turvallisuustaitojaan.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

“Maanpuolustusharrastus on nuorelle reserviläiselle erinomainen tapa kehittää, ylläpitää ja täydentää sotilasosaamistaan intin jälkeen. Asepalveluksessa opitut tiedot ja taidot unohtuvat vähitellen, varsinkin jos niitä ei pääse kertausharjoituksissa palauttamaan mieleen. Myös Puolustusvoimien toiminta ja koulutus kehittyvät koko ajan. MPK toimii tiiviissä yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa, ja kursseillamme annettava koulutus on erittäin ajantasaista”, kertoo MPK:n koulutus- ja viestintäsuunnittelija Ossi Hietala.

Kurssit ovat osa reservin koulutusjärjestelmää ja ne tarjoavat monipuolisia vaihtoehtoja kaikille vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta kiinnostuneille. Osa koulutuksista on suunnattu reserviläisille, mutta muuten suoritettu varusmiespalvelus ei ole kynnyskysymys.

“Reserviläinen voi osallistua aselajitaustaan ja sotilasarvoon katsomatta monipuoliseen ja nousujohteiseen koulutukseen sekä edetä peruskursseilta jatko- ja erikoistason koulutuksiin. Reserviläinen voi myös kouluttautua itse vapaaehtoiseksi kouluttajaksi ja kurssien johtajaksi tai muihin vapaaehtoistehtäviin.”

Vapaaehtoiset harjoitukset ja koulutukset eivät kuluta lakisääteisten kertausharjoituspäivien kiintiötä. Reservissä hankittu osaaminen huomioidaan kuitenkin myös Puolustusvoimissa.

“Aktiivinen osallistuminen kannattaa, sillä ahkera osaamisen kehittäminen katsotaan eduksi sekä sodanajan tehtäviin sijoitettaessa että reservin ylennyksiä harkittaessa. Monista kursseistamme myönnetään myös rinnasteisia kertausharjoituspäiviä”, Hietala muistuttaa.

MPK järjestää koulutusta alueittain

Jokainen maanpuolustuspiiri tuntee parhaiten oman alueensa koulutustarpeen ja erityispiirteet, mutta reserviläinen voi osallistua minkä tahansa alueen koulutuksiin. Kysyimme maanpuolustuspiireiltä, millaisia kursseja he voisivat suositella varusmiespalveluksen jälkeen.

“Varusmiespalveluksen jälkeen on lukuisia osallistumismahdollisuuksia. Suosittu tapa aloittaa on osallistua MPK:n järjestämiin ammuntoihin. Järjestämme kerran kuukaudessa ammuntoja Raasissa Turun lähellä ja Niinisalossa”, kertoo Lounais-Suomen piiripäällikkö Petri Kosonen.

Lounais-Suomessa on tarjolla laajasti eri alojen koulutusta; tykistö-, sotilaspoliisi-, huolto-, panssarintorjunta-, pioneeri-, ensiapu- ja paikallispuolustuskursseja. Piiri järjestää myös kriisinhallintaharjoituksen. Koulutus on edullista, joissain tapauksissa jopa maksutonta.

“Kursseilla voi tutustua myös muuhun kuin oman aselajin toimintaan ja näin laajentaa omaa osaamistaan kiinnostuksen mukaisesti. MPK:n toimintaan voi osallistua myös kouluttajana. Kouluttajaksi pääsee käymällä kouluttajan peruskurssin, joita järjestämme useita vuosittain”, Kosonen vinkkaa.

Myös MPK Kymenlaakson tiedottaja Ruuti Leisti nostaa oman alueensa kurssitarjonnasta erityisesti ammunnat sekä taistelukoulutuksen rakennetulla alueella:

“Juuri kotiutuneille varusmiehille voisimme suositella TRA-kursseja sekä tietenkin oman koulutushaaran mukaisia kursseja. Kannattaa pyrkiä kouluttajaksi, koska tiedot ja taidot ovat vielä hyvässä muistissa. Myös MPK ammunnat sopivat aina. Ampumataito on reserviläisen tärkein ominaisuus!”

Pohjanmaalla koulutetaan lähes kaikkia aselajeja

Pohjanmaan maanpuolustuspiirin valmiuspäällikkö Toni Puutio tarjoaa kattavat tärpit osaamisen ylläpitämiseen varusmiespalveluksen jälkeen:

“Juuri kotiutuneelle varusmiehelle suosittelen kertaamaan ja syventämään osaamista oma sodanajan sijoitus huomioiden. Hyvänä ensimmäisenä kurssina olen suositellut MPK:n järjestämiä ammuntakursseja. Pohjanmaan maanpuolustuspiiri tarjoaa laajasti ammuntakoulutusta ja osallistumismahdollisuuksia huomioiden eri kohderyhmät.”

Omassa aselajissa kurssit tukevat tehokkaasti osaamisen kehittämistä ennen kertausharjoituksia ja niiden välissä, mutta myös vieraisiin aselajeihin kannattaa tutustua. Tarpeensa mukaan Puolustusvoimat voivat huomioida reserviläisen vapaaehtoisesti hankkiman osaamisen tehdessään sodan ajan sijoituspäätöksiä.

“Kursseille ilmoittaudutaan oman halukkuuden mukaan ja myös niitä aiheita voi opiskella mistä ei ole aikaisempaa osaamista tai kokemusta. Oleellista on löytää itseä kiinnostava aihe ja lähteä ennakkoluulottomasti mukaan kouluttautumaan. Piirin koulutustarjonnasta löytyy laajasti eri aselajikoulutusta ja etenemällä nousujohteisilla koulutuspoluilla osaamista karttuu ripeästi. Esimerkkejä järjestämiemme aselajikoulutuksen aiheista; taistelu rakennetulla-alueella, sotilaspoliisi, tarkka-ammunta, panssarintorjunta, tiedustelu ja eloonjäämiskoulutus.”

Jos varusmiespalveluksesta tutut maastoharjoitukset eivät heti intin jälkeen houkuttele, on tarjolla koulutusta myös esimerkiksi kyber- ja informaatiotuvallisuuteen. Vapaaehtoisen koulutuksen tavoitteena on lisätä osaamista kaikilla yhteiskunnan turvallisuusosa-alueilla.

“Kaikki järjestämämme sotilaallista valmiutta palveleva koulutus tähtää kokonaisvaltaisen toimintakyvyn kehittämiseen ja aiheita painotetaan alueemme paikallisjoukkojen koulutustarve huomioiden. Lisätietoa MPK:n tarjoamasta koulutuksesta ja mahdollisuuksista osallistua kursseille saa ottamalla yhteyttä oman alueensa valmiuspäällikköön”, Puutio neuvoo.

Kursseja on tarjolla myös Pohjois-Suomessa

Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiriin kuuluvat Kajaanin, Oulun ja Rovaniemen koulutuspaikat ja pinta-alaltaan se kattaa lähes puolet Suomesta. Pohjoisimmilla alueilla voidaan järjestää tavanomaisen koulutuksen lisäksi myös arktisia harjoituksia.

Meillä Pohjois-Suomessa kursseilla näkyy paljonkin palveluksesta reserviin siirtyneitä nuoria, jotka haluavat kukin haluamallaan tavalla joko pitää yllä armeijassa opittuja taitoja tai oppia uusia sotilas- tai varautumistaitoja”, kertoo MPK Pohjois-Suomen tiedottaja Sirpa Nyström.

“Koulutusvalikoima on hyvin monipuolinen ja kattava. Jokaiselle siis löytyy varmasti useampikin mielenkiintoinen kurssi. Moni koulutuksista myös kerryttää rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia.”

MPK Kajaanin valmiuspäällikkö Jari Ruskela toivoo, että tuoreet reserviläiset harkitsisivat kouluttajan tehtäviä. Varusmiespalveluksessa saatu aselajiosaaminen ja johtajakoulutus antavat hyvän pohjan myös vapaaehtoisena kouluttajana toimimiselle.

“MPK:n kursseilla kouluttajina toimivat MPK:lle sitoumuksen tehneet vapaaehtoiset, joista suurin osa on asepalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneita reserviläisiä. Polku MPK:n sitoutuneeksi kouluttajaksi voi alkaa esimerkiksi MPK:n kurssilta. Harjaantuminen tehtäviin voi jatkua apukouluttajan tehtävässä toimimalla ja käymällä MPK:n kouluttajakurssi.”

Kajaanin koulutuspaikka tarjoaa muun muassa kivääri- ja pistooliammuntoja, marsseja sekä koulutusta ryhmän hajautettuun taisteluun, tiedustelutulenjohtoon ja sotilaspoliiseille. Tämän vuoden kalenterista löytyy myös kenttätykistön laskija- ja tasokoulutus, MATI-koulutus eli perehdytys maavoimien tietojärjestelmään sekä kurssi taivaankappalemittauksesta.

“Keskeinen viesti kuitenkin on se, että nuorempaa väkeä halutaan osallistumaan toimintaan niin kurssilaisina kuin kouluttajina”, Ruskela kiteyttää.

Ilmapuolustuspiiri on ilmavoimien operatiivinen kumppani

Myös esimerkiksi ilmavoimien erikoisjoukoissa palvelleet voivat jatkaa kouluttautumista siviilissä. MPK Ilmapuolustuspiirin tavoitteena on tukea ilmavoimia ylläpitämällä reserviläisten sotilaallisia valmiuksia. Ilmapuolustuspiirin toimisto sijaitsee Tikkakoskella ja koulutuspaikat jokaisen lennoston sekä ILMASK:n alueella Luonetjärvellä, Pirkkalassa, Rissalassa ja Rovaniemellä.

Ilmapuolustuspiirin tarjoama koulutus on suunnattu pääosin lennostojen reserviläisille ja koulutukset ovat osa ilmavoimien kertausharjoitussuunnittelmaa. Painopisteinä ovat lentokonetekniikka ja ilmapuolustuksen taisteluvälineet, johtamisjärjestelmät, ICCS eli tukikohtien taistelijoiden erikoistaidot ja logistikka.

“Varusmiespalveluksen jälkeen sinulla voi olla tärkeä poikkeusolojen tehtävä Ilmavoimien taistelutukikohdassa. Saat silloin niin sanottuja suosituskirjeitä ilmapuolustuspiirin ja Ilmavoimien yhdessä suunnittelemiin, sotilaallisia valmiuksia palveleviin koulutuksiin. Kursseilla pääset kertaamaan Ilmavoimien taistelutukikohdan taistelijan taitoihin kuuluvaa aselajiosaamista”, ilmapuolustuspiirin koulutussihteeri Eila Keinonen kertoo.

Piirin kurssikalenterissa on myös yleisiä kursseja, joissa kaikki aiheesta kiinnostuneet voivat kehittää omia kriisiajan valmiuksia. Suosittuja koulutuksia ovat ilmapuolustus sekä arjen turvallisuuteen ja kyberturvallisuuteen liittyvät kurssit. 

MPK:n toimintaan ja kurssitarjontaan voi tutustua osoitteessa www.mpk.fi. Lisätietoja koulutuksesta saat oman alueesi valmiuspäälliköltä.

Lähteet: MPK, Puolustusvoimat

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta