Jaana Pelkonen: Yleisestä asevelvollisuudesta pidettävä kiinni

Jaana Pelkonen luottaa suomalaiseen asevelvollisuusmalliin, mutta haluaisi laajentaa kutsunnat koko ikäluokkaa koskeviksi.

 

Kokoomuksen kansanedustaja Jaana Pelkonen kirjoittaa blogissaan yleisen asevelvollisuuden puolesta. Pelkonen pitää sitä suomalaisen puolustusratkaisun kulmakivenä ja ylivertaisena ratkaisuna Suomen alueellisen koskemattomuuden turvaamiselle, mutta uskoo, että asevelvollisuutta tulisi kehittää ajan myötä.

”Nykyinen asevelvollisuusmallimme on hyvä ja toimiva. Asevelvollisuutta tulee kuitenkin kehittää ajassa – turvallisuuspoliittisen tilanteen muuttuessa”, Pelkonen kirjoittaa.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Kehityskohteiksi Pelkonen nostaa kutsuntojen laajentamisen koko ikäluokkaa koskeviksi sekä palvelusajankohtien muuttamisen paremmin muuhun yhteiskuntaan sopiviksi.

”Tämän hetkiset varusmiesten ja -naisten palveluksen päättymisajat eivät palvele parhaiten yksilön tai yhteiskunnan etuja. Esimerkiksi tammikuussa aloittaneiden 165 vuorokautta palvelevien asevelvollisten kotiutuminen osuu niin, että yhteishaku on mennyt ohi.”

Valitettavan usein varusmiespalvelus aiheuttaakin ylimääräisiä välivuosia ja edelleen työelämään siirtymisen viivästymistä. Se puolestaan tuottaa kuluja yhteiskunnalle.

Myös Varusmiesliitto kannattaa palvelusajankohtien päivittämistä, ja Pelkonen onkin nostanut Varusmiesliiton tekemän työn esille kirjoituksessaan.

”Varusmiesliitto on tehnyt hyviä ja raikkaita avauksia järjestelmän kehittämiseksi ja esittänyt saapumiserien siirtämistä kahdella kuukaudella myötäpäivään siten, että palvelukseen astuttaisiin maaliskuun ja syyskuun alkupuolilla.”

Siirto mahdollistaisi sulavamman vaihdon varusmiespalveluksesta takaisin jatko-opintoihin.

Toinen Pelkosen nostama muutoskohde koskee kutsuntojen laajentamista koko ikäluokkaa koskeviksi.

”Naisten osuutta palveluksen suorittaneista tulisi kasvattaa koko ikäluokkaa koskevilla kutsunnoilla tai naisten vapaaehtoisen palveluksen tiedotusta kehittämällä. Reserviin on koulutettu tähän mennessä kaikkiaan noin 7000 naista, jotka ovat hyvin motivoituneita”, Pelkonen ottaa kantaa.

Kutsuntajärjestelmän kokonaisvaltainen uudistaminen olisi askel kohti tasa-arvoisempaa asevelvollisuutta, ja se on keskeisessä osassa myös Varusmiesliiton tavoiteohjelmaa.

Teksti Miika Kosloff
Kuva Eduskunta, Miika Kosloff

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta