Kutsuntojen laajentaminen naisille kerää kannatusta

Vihreiden mukaan naisten määrää asepalveluksessa tulisi lisätä.

Oppositiopuolue vihreät kannattaa kutsuntojen laajentamista koko ikäluokkaa koskeviksi. Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen nosti asian esille hallituksen puolustusselonteon lähetekeskustelussa 8. maaliskuuta.

”Selonteossa asetetaan tavoitteeksi naisten määrän lisääminen kriisinhallinnassa. Myös asepalveluksessa tulisi naisten määrää lisätä ja tämän voisi aloittaa laajentamalla kutsunnat naisiin. Jatkossa tulisi ottaa askelia kohti sukupuolia tasavertaisesti kohtelevaa asepalvelusta”, Mikkonen nostaa.

Perussuomalaisten tukivat ajatusta huomauttamalla naisten laskeneesta maanpuolustustahdosta, jota olisi syytä lujittaa. Perussuomalaisten kansanedustajan Olli Immosen mukaan kutsuntakirjeiden lähettäminen kaikille naisille olisi yksi keino, joka voisi lisätä kokemusta osallisuudesta ja herättää mielenkiintoa.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

”Meillä Suomessa ei tällä hetkellä ole tarvetta molempiin sukupuoliin ulottuvan asevelvollisuuden käyttöönottoon, mutta perussuomalaisten mielestä hyvä tapa tietoisuuden lisäämiseksi olisi puolustusjärjestelmän opetuksen sisällyttäminen osaksi toisen asteen koulutusta. Tällöin myös ne nuoret, jotka eivät osallistu palvelukseen, saisivat riittävät tiedot”, Immonen kertoo.

Myös puolustusministeri Jussi Niinistö on kannattanut kutsuntojen laajentamista naisille. Sen sijaan Puolustusvoimien pääesikunta ei näe naisten kutsunnoille tarvetta, sillä sodan ajan joukkojen puolesta asepalveluksen käyvien naisten määrää ei tarvitse kasvattaa. Pääesikunnan arvion mukaan naisten pakkokutsunnat kaksinkertaistaisivat nykyiset kustannukset noin 7,4 miljoonaan euroon.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Uusi Suomi.

Teksti Miika Kosloff
Kuva Aku Siukosaari

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta