Maanpuolustusjärjestöt huolissaan rahoituksestaan

Maanpuolustusjärjestöt esittävät kannanotossa vakavan huolensa valtion talousarvioesityksen sisältämistä vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja -koulutuksen määrärahaleikkauksista. Järjestöt pitävät leikkauksia hallitusohjelman tavoitteiden vastaisina. 

Kuva Aku Siukosaari

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Suomen Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto, Maanpuolustuskiltojen liitto, Naisten Valmiusliitto ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys. Järjestöt huomauttavat, että leikkauksissa on kyse vain noin 400 000 euron erästä, jonka merkitys valtion budjetissa on pieni, mutta järjestöille erittäin suuri. Järjestöjen mukaan Puolustusvoimiin kohdistettujen leikkausten synnyttämää reservin koulutusvajetta on paikattu vapaaehtoisella maanpuolustuskoulutuksella.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys koulutti viime vuonna 11 000 reserviläistä Puolustusvoimien tilaamilla kursseilla sekä 18 000 reserviläistä muilla kursseilla. MPK on julkisoikeudellinen yhdistys ja puolustusministeriön alainen tulosyksikkö.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

”Rahoituksen leikkaaminen nyt esitetyllä tavalla aiheuttaisi MPK:ssa jo ensi vuonna pitkähköjä lomautuksia yhdistyksen vakituisille työntekijöille sekä leikkauksia varautumis- ja turvallisuuskoulutukseen, johon kuuluu muun muassa naisille, nuorille ja kehitysvammaisille henkilöille tarkoitettua koulutusta. Mikäli rahoitus jää pidemmäksi ajaksi nyt esitetylle tasolle, joudutaan MPK:n henkilöstöä jo lähivuosina irtisanomaan ja koulutustoimintaa supistamaan. Turvallisuusvaatimuksista johtuen henkilöstön riittävyyden osalta liikutaan jo nyt äärirajoilla”, kannanotossa sanotaan.

Järjestöjen mukaan suunnitellut leikkaukset vaikuttaisivat erityisen vahvasti naisille suunnattuun koulutukseen, jonka kehittäminen ja toteuttaminen on yksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen lakisääteisistä tehtävistä. Erityisen hankalaan tilanteeseen joutuisi Naisten Valmiusliitto, jonka toimintaa rahoitetaan pitkälti Puolustusministeriön taloudellisella tuella. Myös muiden maanpuolustusjärjestön toimintaedellytyksiä leikkaukset heikentäisivät merkittävästi.

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta