Maanpuolustustahdon merkitystä ei korvaa mikään ase

Jälleen yksi saapumiserä on kotiutunut ja uusi saapumiserä aloittanut palveluksensa. Edellä mainittu tarkoittaa sitä, että mediassa on kirjoitettu monenlaisia artikkeleita maanpuolustukseen liittyen. Yksi suuri uutinen on ollut raportoinnit varusmiesten ennätyskorkeasta maanpuolustustahdosta, joka johtuu pääosin Venäjän helmikuussa 2022 aloittamasta brutaalista ja huonosti sujuvasta hyökkäyssodasta Ukrainaa vastaan. Voinemme todeta, että motivaation puutteesta Suomen puolustaminen ei tositilanteessa ainakaan jää kiinni.

Toinen merkittävä uutinen on 1/23-saapumiserän aloitettua palveluksensa ollut totaalikieltäytyminen, joka loppujen lopuksi on varsin marginaalinen ilmiö. Totaalikieltäytymisestä on kyse silloin, kun asevelvollinen henkilö kieltäytyy suorittamasta sekä varusmies- että siviilipalvelusta. 

Totaalikieltäytyminen ei kuitenkaan vapauta henkilöä maanpuolustusvelvollisuudesta, joka Suomen perustuslain mukaan koskee jokaista maamme kansalaista. Siksi olisi mielestäni syytä miettiä, miten yhä useampi nuori suomalainen saataisiin suorittamaan varusmiespalvelus. Perinteisillä aseilla käytävän sodankäynnin rinnalle ovat nousseet informaatiovaikuttaminen ja kybersodankäynti. Vuonna 2022 Puolustusvoimat on ottanut käyttöön B2-palveluskelpoisuusluokan, jossa heikko fyysinen kunto ei ole este sotilaallisen tehtävän suorittamiselle. Kyseinen luokka palvelee etenkin kybersodankäyntiin erikoistuvien joukkojen kouluttamista. 

Jos Puolustusvoimissa saataisiin aikaan enemmän B2:n kaltaisia innovaatioita, voitaisiin maanpuolustustahtoamme vahvistaa entisestään. Maanpuolustus kuuluu perustuslain mukaan meille kaikille, ja parhaat valmiudet maanpuolustamiseen antaa varusmiespalvelus. Suomi on monella tapaa yksi maailman onnistuneimmista yhteiskunnista, joten on kohtuullista odottaa kaikkien kynnelle kykenevien antamaan kaikkensa isänmaan koskemattomuuden ja yhteiskuntarauhan puolustamiselle. 

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Vaikka B2-palveluskelpoisuusluokka on Puolustusvoimilta kaikin puolin erinomainen uudistus, tarvitsee maanpuolustustahtomme vahvistaminen paljon isompiakin uudistuksia. Yksi konkreettinen ja laajasti kannatusta keräävä potentiaalinen uudistus olisi laki sukupuolineutraalista asepalveluksesta. Uudistus toisi naiset samalle viivalle miesten kanssa asepalveluksen suhteen, mikä vahvistaisi kansan tahtoa puolustaa isänmaata. Vaikka sotilaallisen liittoutumattomuuden aikakausi alkaa Suomen osalta tulla päätökseen, ei tulevien Nato-liittolaistemme tarjoama apu korvaisi koskaan tärkeintä maanpuolustuksen asetta eli maanpuolustustahtoa, joka on ollut helmikuusta 2022 lähtien Ukrainan sotamenestyksen merkittävin tekijä. 

Konsta Nupponen

Kirjoittaja on Varusmiesliiton hallituksen jäsen ja reservin alikersantti.

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta