Maanpuolustustahdon ylläpitäminen vaatii aktiivisia toimia

Myös Nato-Suomessa tarvitaan korkeaa maanpuolustustahtoa. Uskottavan puolustuksen ylläpitämiseksi tarvitaan maanpuolustukseen motivoituneita varusmiehiä, jotka ovat valmiita suorittamaan varusmiespalveluksen. Valtaosalla varusmiehistä tämä valmius suorittaa varusmiespalvelus kumpuaa ainakin osittain henkilökohtaisesta maanpuolustustahdosta.

Nykyistä suomalaisten korkeaa maanpuolustustahtoa ei pidä pitää itsestäänselvyytenä. Vaikka tällä hetkellä Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan mukaan suomalaisten yleinen maanpuolustustahto on historiallisen korkea, nykyisyys ei koskaan ole tae tulevaisuudesta. Maanpuolustustahto on aina vaalimisen arvoista ja monissa muissa Euroopan maissa on vuosikymmenten aikana nähty vaiheittaista maanpuolustustahdon laskua.

Korkea maanpuolustustahto on välttämättömyys toimivalle varusmiespalvelukselle ja uskottavalle maanpuolustukselle. Monissa matalamman maanpuolustustahdon Nato-maissa on ollut selvä trendi, että yleisestä varusmiespalveluksesta on luovuttu ja siirrytty ammattiarmeijan käyttöön. 

Suomi onkin Euroopassa yksi harvoista maista näin laajamittaisella varusmiespalvelusjärjestelmällä. Lisäksi on huomioitava, että Puolustusvoimien asiantuntijanäkemys on, että varusmiespalvelus ja siitä saatava laaja reservi on kustannustehokkain keino täyttää Suomen turvallisuuspoliittiset tarpeet.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Tämän takia onkin tärkeää, että maanpuolustustahto ja nuorten halukkuus varusmiespalvelukseen pysyy korkeana. Nämä ovat tarkkaan ottaen kaksi eri asiaa, mutta kulkevat käsi kädessä. Mielekäs varusmiespalvelus lisää halukkuutta palvelukseen ja myös maanpuolustustahtoa. Taas korkea maanpuolustustahto lisää valmiutta käydä varusmiespalveluksen.

Tarvitsemme tehokkaampaa viestintää siitä, kuinka varusmiespalveluksen voi suorittaa monin eri tavoin ja kuinka kaikkien panos on tarpeen. Lisäksi palveluksessa saadut taidot ja kokemukset voivat olla erittäin arvokkaita työmarkkinoilla ja myöhemmässä elämässä. Näiden taitojen hyödyllisyyteen ja kelpoisuuteen myös työelämässä on hyvä panostaa.

Tarvitsemme lisäksi syvällisempää, merkityksellisen syyn myymistä siihen, miksi Suomi on puolustamisen arvoinen ja täten myös miksi suorittaa varusmiespalvelus. Yksinkertaisesti, Suomen pitää olla puolustamisen arvoinen, jotta maanpuolustustahto pysyy korkealla. 

Arvostusta varusmiespalveluksen käymistä kohtaan on syytä pitää korkealla ja palveluksen käymiseen on syytä olla kannustava ilmapiiri. Suomessa pitää olla toimivat instituutiot ja terve yhteiskunta, joka nähdään yleisesti puolustamisen arvoisena.

Maanpuolustustahdon ylläpitäminen ei ole yksinkertainen tehtävä. Aktiivisilla toimenpiteillä voimme varmistaa ja inspiroida tulevia sukupolvia varusmiespalvelukseen.

Martti Paldanius

Kirjoittaja on Varusmiesliiton hallituksen jäsen.

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta