MOT nosti Puolustusvoimien työsyrjinnän ja häirinnän tapetille

Puolustusvoimien työkulttuuri ja tasa-arvoasiat ovat olleet viime aikoina tarkastelussa.

Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT on selvittänyt, että Puolustusvoimien työkulttuurissa on monia ongelmia, ja että monta upseeria on tuomittu seksuaalisesta häirinnästä ja työsyrjinnästä. Tietojen mukaan henkilökunnan kokemat ongelmat liittyvät pitkälti organisaation ”vaikenemisen kulttuuriin”, kun väärinkäytöksiin ei uskalleta puuttua.

Huhtikuussa julkaistu Vaiennetut sotilaat -ohjelma perustuu MOT:n tekemiin haastatteluihin ja selvityksiin. Haastateltavista neljätoista on Puolustusvoimien nykyisiä tai entisiä työntekijöitä, joiden lisäksi ohjelmaa varten kuultiin myös tutkijoita, syyttäjiä ja muita asiantuntijoita. Haastateltavat osallistuivat nimettöminä. Yle kertoo, että lisäaineistoa kerättiin myös upseerien tuomioista, oikeusasiamiehelle tehdyistä kanteluista sekä Puolustusvoimien sisäisistä asiakirjoista.

Ohjelmassa ja sitä seuranneessa uutistoinnissa korostettiin, miten esimiesten mahdollisesta asiattomasta käytöksestä ei valiteta Puolustusvoimissa, koska ”työntekijät pelkäävät organisaation kostoa”. MOT:n selvityksen mukaan korkea-arvoisia upseereita on myös tuomittu useaan otteeseen esimerkiksi seksuaalisesta häirinnästä, esimiesaseman väärinkäyttämisestä ja työsyrjinnästä. Jutussa kritisoidaan organisaation sisällä korostettavaa ”käyttäytymiskoodistoa” viitaten kadettiveljeyteen ja asioiden huomiotta jättämiseen. Ylen haastatteleman työelämätutkijan, Katri Otonkorpi-Lehtorannan mukaan syitä epäkohtien esille tuomisen vaikeudelle voivat olla esimerkiksi ”veljeyden normin” haastaminen ja urariskit.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Puolustusvoimain komentaja kommentoi

Puolustusvoimain nykyinen komentaja, kenraali Timo Kivinen ei kiellä yksittäisten työntekijöiden kokemuksia, mutta kiistää jyrkästi organisaation puhutun ”hyvä veli -verkoston”. Hän painottaa, että niin esimiehillä kuin alaisilla on velvollisuus puuttua mahdollisiin väärinkäytöksiin – esimiehellä velvollisuus puuttua siihen ja alaisella velvollisuus tuoda se esille.

Kivinen ei ole huolissaan organisaation työilmapiiristä. Hän kertoo kentältä kantautuvan ”positiivisen olon”, kun hän kiertää keskustelemassa varusmiesten ja henkilökunnan kanssa eri joukko-osastoissa.

Tasa-arvotutkimukset tekemisen tukena

Puolustusvoimissa tutkitaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä niiden kokemusta varusmiesten keskuudessa säännöllisesti. Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksen Puolustusvoimille tekemässä kyselytutkimuksessa vuonna 2017 selvitettiin esimerkiksi ryhmän tukea varusmiespalveluksessa. Sitä koki tuolloin 73 prosenttia miehistä ja 56 prosenttia naisista.

Tutkimuksen mukaan naiset kokevat palvelusajan kokonaisuudessaan kuitenkin myönteisemmin kuin miehet. Naisten kokemat ongelmat asepalveluksessa ovatkin vähentyneet johdonmukaisen tasa-arvotyön avulla. Puolustusvoimissa uskotaan, että naisten kasvava näkyminen asepalveluksessa tekee siitä tavallisempaa ja siten ajan kuluessa tasoittaa miesten ja naisten kokemuksia varusmiespalveluksesta.

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta