Oikeutettu tapaturmakorvauksiin?

ILMOITUS

Kesällä kotiutuvien ja palveluksen aikana loukkaantuneiden varusmiesten kannattaa olla viimeisten palvelusviikkojen aikana hereillä. He voivat olla oikeutettuja sotilastapaturmakorvauksiin, jotka maksaa Valtiokonttori.

Varusmiespalveluksen aikana varusmiehen terveydenhuollosta vastaa Puolustusvoimat. Kun palvelus päättyy, vastuu sotilastapaturmien ja palvelussairauksien korvauksista siirtyy Valtiokonttorille.

”Osaavista kouluttajista ja hyvistä varomääräyksistä huolimatta joskus sattuu vakaviakin tapaturmia. Tällöin Valtiokonttorin tuki on välttämätöntä”, everstiluutnantti Olli Ohrakämmen sanoo Valtiokonttorin julkaisemalla videolla, joka opastaa kotiutuvia varusmiehiä korvausten hakemisessa.

SotilastapaturmalIa tarkoitetaan äkillistä, odottamatonta ja ulkoisen tekijän aiheuttamaa tapahtumaa, josta seuraa vamma tai sairaus. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi kaatuminen, putoaminen ja törmääminen, jotka aiheuttavat jonkin vamman, kuten venähdyksen tai murtuman. Ollakseen sotilastapaturma, vamman tai sairauden tulee sattua palveluksessa, palveluspaikalla tai siihen kuuluvalla alueella, palveluksen edellyttämällä matkalla, asevelvollisuuteen kuuluvalla matkalla tai varusmiehen palvelusajaksi laskettavalla vapaa-ajalla ja isyysvapaalla.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Korvauskäsittely Valtiokonttorilla alkaa, kun virasto on saanut tapaturmasta ilmoituksen. Korvaushakemus tehdään Valtiokonttorille verkosta löytyvällä ilmoituslomakkeella tai yhdessä palveluspaikan kanssa, jos varusmiespalvelus on vielä kesken. Samassa yhteydessä kannattaa avata Kansalaisen asiointitili, joka on suojattu sähköpostiyhteys Valtiokonttoriin. Tilille saa myös hakemusta koskevat päätökset.

Kotiutumispäivät näkyvät hakemusten käsittelyajoissa, joten varmuuden vuoksi hakemusta ei kannata täyttää, jos vamma ei kotiutumishetkellä vaivaa. Valtiokonttori eroaa esimerkiksi yksityisistä vakuutusyhtiöistä siinä, että korvauksia on mahdollista hakea, vaikka palveluksen aikana syntynyt vamma alkaisi vaivaamaan vasta myöhemmin.

”Jos palveluksessa syntynyt vamma alkaa vaivaamaan vasta vuoden päästä, voi korvausta hakea silloinkin. Hankimme tarvittavat sairauskertomukset varusmiesajalta varuskunnan terveysasemalta”, korvausasiantuntija Sanna Länkelä kertoo.

 

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta