Puolustusministeri Niinistö vastasi kirjalliseen kysymykseen varusmiesten istumapaikoista

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) vastasi kirjalliseen kysymykseen varusmiesten matkustusoloista. Niinistön mukaan istumapaikkojen palauttamista varten perustetaan yhteistyöprojekti, jonka työn tuloksia pilotoidaan tulevan vuoden aikana. 

Teksti Juho Mäki-Lohiluoma Kuva Tiina Takala / Puolustusministeriö

Keskustan kansanedustajien Markku Pakkasen ja Mikko Savolan kirjallisessa kysymyksessä hallitukselta tiedusteltiin, onko se alkanut toimiin varmistaakseen varusmiesten kelvolliset matkustusolot ja mahdollistaakseen istumapaikkojen paremman saatavuuden. Puolustusministeri Niinistö vastasi kysymykseen maanantaina.

Kansanedustajien havaitseman ongelman ytimessä on vuodet 2014-2016 kattava Puolustusvoimien ja VR:n välinen yhteistyösopimus, jonka mukaan varusmieskortti toimii matkalippuna junassa, mutta istumapaikkaa kortilla ei voi varata. Aiemmin käytössä olleilla junalitteroilla paikanvaraus oli mahdollista.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Uudesta käytännöstä johtun varsinkin suosituimmilla junavuoroilla ja pidemmillä matkoilla paikkaa on joutunut vaihtamaan usein tai istumaan kokonaan käytävällä, vaunun rappusissa tai tavaran säilytystiloissa.

”Varusmiehet tekevät arvokasta työtä ja suorittavat velvollisuuttaan Suomen hyväksi. Meidän on huolehdittava varusmiesten matkustamisen mielekkyydestä ja turvallisuudesta varsinkin välimatkojen kasvaessa”, kansanedustajat linjasivat julkaisemassaan tiedotteessa.

Niinistön vastauksesta Pakkasen ja Savolan kysymykseen käy ilmi, että ongelmaan reagoitiin jo vuoden 2014 aikana, kun Puolustusvoimien ja VR:n sopimuksen niin sanottuun hintaliitteeseen kirjattiin VR:lle velvoite ”kehittää asevelvollisten junamatkojen paikanvarausta”.

Vuoden 2015 aikana paikanvarausmahdollisuutta ei asevelvollisille kuitenkaan ole ilmaantunut.

Vuoden 2016 hintaliitteessä asian ratkaisemista varten päätetään perustaa yhteisprojekti.

”Vuoden 2016 hintaliitteessä tavoitetta täsmennettiin siten, että asevelvollisten paikanvarauksen kehittämiseksi perustetaan yhteisprojekti, jonka työn on määrä olla valmis 1.7.2016. Näin ollen paikanvarausmenetelmä olisi pilotoitavissa vuoden 2016 aikana ja käytettävissä seuraavalla sopimuskaudella 1.1.2017 lukien”, Niinistön vastauksessa selostetaan.

Nopeita ratkaisuja istumapaikkaongelmaan ei siis Niinistön vastauksen mukaan ole odotettavissa. Niinistö kuitenkin huomauttaa, että ongelman tultua ilmi VR on selvittänyt asevelvollisten eniten käyttämiä reittejä ja reagoinut ruuhkahuippuihin lisäämällä mahdollisuuksien mukaan kyseisten Inter City-junien paikkamääriä lisävaunuilla. Pendolino-junien paikkamääriä ei ole mahdollista kasvattaa vastaavalla tavalla lisävaunuilla.

”Varusmiehistä ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavista noin kaksi kolmasosaa tekee lomamatkansa linja-autoilla ja yksi kolmasosa junilla”, vastauksessa sanotaan.

Lue myös:

Varusmies-lehti:

Varusmiesten junamatkoista kirjallinen kysymys

Analyysi: Junamatkojen istumapaikkaongelmasta tuli farssi

Puolustusministerin vastaus kirjalliseen kysymykseen:

Vastaus kirjalliseen kysymykseen varusmiesten paikoista junissa

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta