Uusi palvelusajan jaksottelu käyttöön Jääkäriprikaatissa

Jääkäriprikaatissa otetaan kokeiluun varusmiesten uusi palvelusajan jaksottelu, Puolustusvoimat tiedottaa. Vuoden 2016 alusta käynnistyvä kokeilu koskee Sodankylässä palvelevan Lapin jääkäripataljoonan saapumiserää 1/16, eli yhteensä noin 630 varusmiestä.

Kuva Aku Siukosaari

Uusi palvelusaikajaksottelu koostuu kymmenestä peräkkäisestä palveluspäivästä, joita seuraa neljä peräkkäistä viikonlopulle ajoittuvaa lomapäivää. Jaksottelussa on huomioitu perus- ja erikoiskoulutuskausien alut sekä Jääkäriprikaatin koulutus- ja harjoitusjärjestelmän vaatimukset.

Jääkäriprikaatin mukaan uuden palvelusaikajaksottelun tavoitteena on tehostaa varusmieskoulutusta koulutuspäiviä lisäämällä. Lisäksi se tukee varusmiesten jaksamista lisäämällä täysiä lomapäiviä sekä saa aikaan kustannussäästöjä matkakuluja vähentämällä.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Varusmiesten palvelusajan jaksottelun suunnitteluun on Jääkäriprikaatin muun henkilökunnan lisäksi osallistunut Jääkäriprikaatin sosiaalikuraattori ja pappi, Sodankylän varuskunnan päällikkölääkäri sekä Kainuun prikaatin henkilöstöä. Lisäksi palautetta ovat antaneet tällä hetkellä palveluksessa olevat Lapin jääkäripataljoonan varusmiehet.

Varusmiesten palvelusajan jaksottelun kokeilu jatkuu Lapin jääkäripataljoonassa vuoden 2016 loppuun saakka. Kerätyn palautteen perusteella tehdään päätös palvelusaikajaksottelun jatkosta ja sen mahdollisesta laajentamisesta.

Lähde: Puolustusvoimat

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta