Miten puolustusvoimien sotilaspuvun erottaa kaupallisesta?

Virka- ja sotilaspukua muistuttavien asusteiden käyttämisestä määrätään puolustusvoimalain 45 pykälässä.

M05-maastokuvion mallisuojan poistumisen myötä tarve puolustusvoimien sotilaspukujen ja siiviilien käytössä olevien maastopukujen erottamiselle on ilmeinen.

Sotilaslakimies Erik Jokisen mukaan puolustusvoimien omat ja siviilien käytössä olevan M05-kuvioidut vaatteet tunnistetaan jatkossa torni- ja leijonalogon avulla. Jokinen kertoo, että kaupallisissa M05 asusteissa näitä merkkejä ei ole.

Puolustusvoimalaissa on määräys puolustusvoimien tunnuskuvan luvattomasta käytöstä. Pykälä 49 mukaan oikeudettomasta tunnuskuvan käyttämisestä tuomitaan sakkoihin. Laki koskee koskee sekä varsinaista tunnuskuvaa että sitä erehdyttävästi muistuttavaa merkkiä.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Puolustusvoimalaissa käydään läpi myös virka- ja sotilaspuvun sekä niitä muistuttavien asusteiden käyttöä koskevia rajoituksia. Lain 45 pykälässä kirjoitetaan, että ”muu kuin 1 momentissa tarkoitettu (puolustusvoimien ammattisotilas ja sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain mukaisessa palvelussuhteessa oleva), asevelvollisuuslaissa ja naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetussa laissa tarkoitettua palvelusta suorittava tai sotilasvirkaan koulutettava ei saa käyttää puolustusvoimien sotilaspukua taikka pukuun kuuluvaa asustetta erehdyttävästi muistuttavaa asua tai pukinetta sillä tavoin, että voi syntyä vaikutelma käyttäjän asemasta ammattisotilaana, jollei puolustusvoimien toimivaltainen viranomainen anna siihen erityisestä syystä lupaa.”

Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa sitä, että siviilihenkilöt voivat huoletta käyttää vapautuvaa M05-kuviota ja siitä tehtyä asuja. Sitä, voiko varusmies tai puolustusvoimien kantahenkilökuntaan kuuluva ammattisotilas käyttää tällaisia varusteita vapaa-aikanaan, laki ei vastaa.

Lue myös Kurkkusalaattia kaikille!

Teksti ja kuva Hanna Tuulonen

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta