Tasa-arvo, hyvinvointi, elintaso

TEKSTI: Ilmari Parviala

Varusmiesliitton eduskuntavaalitavoitteet sisältävät liudan vaatimuksia kolmessa eri kategoriassa. Kaikkia tavoitteita yhdistää kuitenkin toive yhdenvertaisemmasta varusmiespalveluksesta, joka palvelisi niin varusmiehiä kuin Puolustusvoimien joukkotuotantotarvettakin.

Eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 2.4. Näitä vaaleja edeltävässsä keskustelussa maanpuolustus on ollut suuremmassa osassa kuin pitkään aikaan. Varusmiesliitto on laatinut kolme vaatimusta tulevalle hallitukselle varusmiespalveluksen kehittämiseksi. 

“Varusmiespalvelus on mahdollisuus, joka kuuluu kaikille”. Varusmiesliiton eduskuntavaalitavoitteiden otsikko summaa liiton esittämät kolme pointtia. Liiton mukaan tulevien päättäjien tulisi painottaa erityisesti varusmiespalveluksen tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden parantamista. Ensimmäisenä asiana tikunnokkaan nousee sukupuolten välinen tasa-arvo. 

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

“Varusmiesliitto tunnustaa nykyisen lainsäädännön syrjivän miehiä velvoittamalla vain heidät

palvelukseen, mutta samalla se syrjii myös naisia sekä muun sukupuolisia jättämällä heidät

pois varusmiespalveluksen positiivisista vaikutuksista”, Varusmiesliitto toteaa tavoitelistassaan.

Liiton puheenjohtajan Elina Riutan johdolla Varusmiesliitto taklaisi ongelman sukupuolten tasa-arvossa laajentamalla asevelvollisuuden koskemaan kaikkia. Riutan mukaan asevelvollisuutta laajentamalla varusmiespalvelusta saataisiin suorittamaan vain kaikista motivoituneimmat. 

“Meidän tulisi säilyttää nykyinen Puolustusvoimien määrittelemä tarve varusmiehille. Varusmiehiä olisi jatkossakin yhtä paljon, mutta palvelus koskisi kaikkia tasapuolisesti sukupuolesta riippumatta”, Riutta kertoo. 

Tukiverkosto kuntoon

Varusmiesliiton toinen vaatimus tulevalle hallituskaudelle liittyy varuskuntien mielenterveyspalveluiden kehittämiseen. Varusmiesliitto esittää muun muassa, että jokaisessa varuskunnassa tulisi olla pääsy mielenterveyden ammattilaisen, eli esimerkiksi psykiatrisen sairaanhoitajan luokse. Lisäksi tulisi parantaa tiedotusta nykyisestä tukiverkostosta, jonka muodostavat sotilaspastorit, sosiaalikuraattorit ja varuskuntasairaaloiden henkilöstö. 

“Tarkoitus on, että palveluksenkin aikana on tarvittaessa saatavilla mielenterveyden ammattilaisia, joilta saa apua ja tukea. Intin aikana ei voi olla mielenterveyden osalta paitsiossa”, Riutta selittää. 

Liitto muistuttaa, että varusmiespalveluksen aikana nuori asetetaan täysin uudenlaiseen ympäristöön, mikä on omiaan lisäämään mahdollista oireilua. Varusmiesliiton mukaan erityisesti palveluksen alkutaipalella tukea on heikosti saatavilla, mikä on johtanut korkeaan keskeytysprosenttiin. 

“Se, että varusmies keskeyttää palveluksensa ja siirtyy siviiliin mielenterveyspalveluiden muutenkin ruuhkautuneeseen jonoon ei ole kenenkään etu”, Varusmiesliiton tavoitelistassa todetaan. 

Lisää rahaa

Varusmiesliiton kolmas eduskuntavaalitavoite liittyy päivärahoihin. Ikiaikainen vääntö liian pienistä päivärahoista esiintyy näiden vaalien alla kuitenkin eri valossa kuin aiemmin, sillä viimeaikaiset taloutta horjuttaneet tapahtumat ovat johtaneet inflaation jyrkään nousuun ja ostovoiman laskuun. Samalla päivärahalla saa siis vähemmän. 

“On syytä huomata, kuinka nopeasti ruuan hinta lähti nousemaa ja kuinka korkealla se on pysynyt. Ei nykyisillä päivärahoilla saa samaa määrää kuin vuosi sitten. Päivärahojen korjaukset tulevat niin paljon perässä, että niitä olisi hyvä reaaliaikaistaa”, Riutta ehdottaa.

Varusmiesliitto tyrmää viimeaikaiset päivärahojen korotukset “kosmeettisina” ja muistuttaa siitä, etteivät indeksikorotukset tahdo pysyä inflaation perässä. Ratkaisuksi esitetään päivärahojen tuplaamista, minkä lisäksi varusmiehille tulisi liiton mukaan maksaa ruokaraha jokaiselta lomapäivältä. 

“Siviilipalveluksessa ruokarahaa maksetaan jo jokaiselta lomapäivältä, niin olisi tietenkin reilua että varusmiehet saisivat sen myös. Herääkin kysysmys siitä, miksei näin ole jo tehty”, Riutta pohtii.

Varusmiesliiton mielestä sotilasavustukseen tulisi sisällyttää myös pakolliset vakuutukset, kuten kotivakuutus. Vaatimusta perustellaan sillä, että oma koti on ihmisoikeus myös varusmiespalvelustaan suorittavalle nuorelle.

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta