Varusmiesten palaute viime vuotta positiivisempaa

Varusmiesten maanpuolustustahto ja palaute varusmiespalveluksesta kokonaisuudessaan ovat nousussa, Puolustusvoimat tiedottaa. Asia ilmenee maalis- ja kesäkuussa 2015 kotiutuneiden varusmiesten loppukyselystä. Kyselyn tulokset ovat kokonaisuudessaan positiivisia.

Kuva Aku Siukosaari

Kaikissa palautekyselyissä maanpuolustustahto on nousussa. Loppukyselyssä valtakunnallinen keskiarvo oli 4,2, kun asiaa tarkastellaan skaalalla 1-5. Myös viime vuonna maanpuolustustahto nousi, kun arvosanaksi annettiin 4.1.

Varusmiesten antama palaute Puolustusvoimien koulutuskulttuurista ja koulutuksen laadusta sekä palkatun henkilöstön ja varusmiesjohtajien toiminnasta on pidemmällä aikavälillä jatkuvasti parantunut.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

”On hyvä, että palautetta kerätään ja myös aidosti käytetään Puolustusvoimien toiminnan kehittämisessä. Varusmiehiä kuuntelemalla on saatu aikaan positiivista kehitystä”, sanoo Varusmiesliiton puheenjohtaja Niilo Heinonen.

Palveluksen keskeyttäneiden määrä on niin ikään laskussa. Vuodesta 2009, jolloin 19 prosenttia keskeytti palveluksen, lukemat ovat laskeneet noin 15 prosentin tasolle. Kaikista palveluksen keskeyttäneistä noin kolme neljännestä keskeyttää terveydellisistä syistä. Hieman alle puolet liittyy mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriöihin.

Palveluksen keskeyttämisistä noin 75 prosenttia tapahtuu peruskoulutuskaudella ja lähes puolet peruskoulutuskauden kahden ensimmäisen viikon aikana.

Heinonen pitää palveluksen keskeyttäneiden määrän laskua positiivisena signaalina. 15 prosentin keskeyttämislukema on kuitenkin edelleen korkea, sillä palveluksen loppuminen jättää asevelvollisen usein tyhjän päälle.

Asevelvollisuuden suurimmat epäkohdat eivät Heinosen mukaan kuitenkaan ole asevelvollisten saamassa koulutuksessa.

”Suurimpia epäkohtia ovat asevelvollisten sosiaalinen asema ja toimeentulo. Nämä ovat asioita, joissa pallo on päättäjillä. Esimerkiksi omillaan asuvien varusmiesten riittävän toimeentulon takaaminen olisi täysin välttämätöntä. Ei ole reilua, että varusmiespalvelus syö nuoren säästöt tai jättää jälkeensä velkataakan”, Heinonen summaa.

Osa palveluksensa keskeyttäneistä suorittaa palveluksensa loppuun myöhemmin. Vuonna 1984 syntyneiden asevelvollisten ikäluokasta, joka on viimeinen jolta suorittamisprosentit voidaan laskea, 76 prosenttia suoritti varusmiespalveluksen. Lukema on linjassa aiempien vuosien määrän kanssa, mutta pitkällä aikavälillä tarkasteltuna asevelvollisuuden suorittamisesta on tullut harvinaisempaa.

Lähde: Puolustusvoimat

 

 

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta