Taloussanomat: Sotilasarvolla ei merkitystä työnhaussa

Sotilasarvolla ei ole juurikaan merkitystä työnhaussa, kertoo Taloussanomat. Lehti pohjaa tietonsa yrityksiin tehtyyn soittokierrokseen. 

Kuva Aku Siukosaari

Asevelvollisuuden suorittaminen voi lehden mukaan kuitenkin antaa posiitivisen vaikutelman. Erityisesti naisten kohdalla aliupseeri- tai reserviupseerikurssin suorittamista voidaan arvostaa, RUK on hyödyksi myös miehille.

Kaikki Taloussanomien haastattelemat rekrotoijat kuitenkin korostavat, että varusmies- tai siviilipalveluksesta tärkeämpiä ovat kaikissa tapauksissa koulutus ja muu työkokemus. Useimmille haastatelluista sotilasarvolla tai sen puuttumisella on yhtä paljon merkitystä kuin harrastuksilla.

”Voi olla, että jollekin esimiehelle on suurempi painoarvo, että on armeijan käynyt”, yksi nimettöminä pysyttelevistä haastateltavista sanoo.

Lain mukaan asevelvollisuuden suorittamisen tai suorittamatta jättämisen tiedustelu on sallittua vain poikkeustapauksissa. Sotilasarvolla itsessään ei rekrytointiprosessissa yleensä saisi olla merkitystä. Kuitenkin esimerkiksi turva-alalla varusmiespalveluksessa saaduista koulutuksista ja pätevyyksistä voi olla hyötyä työssä – ja siten myös työnhaussa.