Eettiseen opetukseen esitetään muutoksia

Puolustusministeriön työryhmä esittää, että erillisistä elämänkatsomustiedon ja kirkollisen alan oppitunneista luovutaan. Jos esitys menee läpi, kaikille varusmiehille tullaan tulevaisuudessa järjestämään yhteisiä sotilaspapin oppitunteja, eli jaottelu eri oppitunneille uskontokuntien perusteella loppuu.

Teksti: Juho Mäki-Lohiluoma

Kuva: Juho Alatalo / Studio Ilpo Okkonen

 

Puolustusvoimien eettisessä opetuksessa luovutaan näin tunnustuksellisuudesta. Muutos on merkittävä ja se on herättänyt runsaasti keskustelua. Uskontokuntiin kuulumattomien etuja ajava Vapaa-ajattelijain Liitto pitää kehityssuuntaa positiivisena, mutta sanoo uudistuksen jäävän puolitiehen. Ongelmallisena Vapaa-ajattelijat näkevät erityisesti sen, että eettisen opetuksen antajiksi valikoituu todennäköisesti lähes ainoastaan sotilaspappeja. Työryhmän esityksen mukaan oppitunteja voisivat kuitenkin pitää myös muut kuin sotilaspapit.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

”Henkilöstörakenteen katsomuksellinen yksipuolisuus vaarantaa työryhmän linjausten toteutumisen käytännössä. Vapaa-ajattelijat ovat esittäneet eettisen tuen henkilöstön koostumuksen monipuolistamista, koska nykyinen nojautuminen yksipuolisesti sotilaspappeihin rikkoo yhdenvertaista kohtelua eikä vastaa ammatillisen henkisen tuen tarpeisiin varusmiesten ja sotilaiden keskuudessa”, liiton kannanotossa sanotaan.

Varusmiesliitto pitää raportin oppitunteja koskevaa osiota hyvänä. Liiton puheenjohtajan Henrik Vuornoksen mukaan yhtenäisten opetussisältöjen tarjoaminen koko joukolle säästää resursseja. Lisäksi tunnustustilanteet vältetään menettelyssä hyvin. Raportin laskelmien mukaan ulkopuolisten opettajien palkkaaminen oppituntien pitäjiksi maksaisi Puolustusvoimille noin 800 000 euroa vuodessa.

”Varusmiesliitto pitää esitettyä opetuskokonaisuutta erittäin tervetulleena uudistuksena. Uskomme, että tämä selkeyttää kirkollisen työn roolia ja takaa myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumattomien oikeuden hyvään koulutukseen”, Vuornos sanoo.

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta