Ruotuväki: Toimeentulossa kehitettävää – Puolustusvoimilla ja Varusmiesliitolla yhteiset tavoitteet

Puolustusvoimien johtava sosiaalipäällikkö Kari Seppänen linjaa Ruotuväen haastattelussa, että varusmiesten sosiaalis-taloudellisiin etuuksiin tarvitaan parannuksia. Seppäsen mukaan tekemistä on varsinkin sotilasavutuksessa, sillä yksin asuvat ja perheelliset ovat usein heikommassa asemassa kuin vanhempiensa luona asuvat.

Teksti: Toimitus

Varusmiesten toimeentulo muodostuu kaikille maksettavasta päivärahasta ja Kelalta anottavasta sotilasavustuksesta, jota maksetaan yksin asuville tai perheellisille varusmiehille. Sotilasavustuslain sudenkuopat ovat olleet jo pitkään Varusmiesliiton asialistalla, ja nyt myös Puolustusvoimissa on herätty varusmiesten heikon taloudellisen tilanteen aiheittamiin haasteisiin. Johtava sosiaalipäällikkö Seppänen linjaa Ruotuväessä, että sotilasavustukseen liittyy kolme kehityskohdetta.

”Yksin asuvien varusmiesten tilannetta tulisi parantaa: Heille voitaisiin tarjota viikonloppuisin ruokaraha, toiseksi avustukseen tulisi sisällyttää kotivakuutus, jota moni vuokranantaja edellyttää. Kolmantena, varusmiehen kannalta merkittävä asia olisi puhelin- ja nettilasku sisällyttäminen avustukseen.”

Seppäsen mukaan on positiivista, että varusmiesten taloudellinen tilanne on seurannassa. Käytännössä seuranta on viime vuosina tarkoittanut päivärahan nostamista samassa tahdissa yleisen hintatason kanssa. Varsinaisia parannuksia, eli esiemerkiksi päivärahan tasokorotuksia, se ei kuitenkaan ole varusmiesten toimeentuloon tuonut. Viimeisin merkittävä muutos varusmiesten toimeentulossa ovat olleet maksuttomat matkat kotipaikkakunnalle. Varusmiesliiton esittämää kotiuttamisrahaa Seppänen ei kannata.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Varusmiestoimikuntien ohjauksesta vastaavan sosiaalipäällikkö Hannu Maijasen mukaan varusmiehille maksettava päiväraha liittyy lähinnä varuskunnassa tehtäviin hankintoihin.

”Rahalla ei ole tarkoituskaan kattaa suuria siviilielämään liittyviä menoja”, Maijanen sanoo lehdelle.

Varumiesliitto on Puolustusvoimien kanssa samoilla linjoilla tärkeimmistä toimeentuloa koskevista kehityskohteista. Varusmiesliiton puheenjohtaja Henrik Vuornos korostaa, että palveluksesta ei saisi aiheutua asevelvollisille minkäänlaista taloudellista taakkaa.

Myös varusmiestoimikunnat ovat nostaneet esiin varusmiesten toimeentuloon liittyviä ongelmia. Hannu Maijasen mukaansa se on merkki siitä, että varusmiesten taloudelliset asiat eivät ole kunnossa.

Lähde: Ruotuväki 6/15

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta