Toukokuun uutiskatsaus

MPK:n valtionavustus keskeytettiin toukokuun ajaksi

Puolustusministeriö ilmoitti keskeyttävänsä valtionavustuksen maksamisen Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle toukokuun ajaksi. 

Määräaikainen, yhden kuukauden keskeytys johtui ministeriön mukaan siitä, että MPK:n taloushallinnossa on ollut puutteita ja vuosiraportissa epäselvyyksiä valtionavustusten käytöstä. 

Kokonaisarviointi on vielä kesken ja puolustusministeriö jatkaa neuvotteluja MPK:n kanssa tilanteen selvittämiseksi. 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys on vapaaehtoista maanpuolustusta ja kokonaisturvallisuuden koulutusta järjestävä julkisoikeudellinen yhdistys, joka mahdollistaa reserviläisten sekä muiden maanpuolustuksesta kiinnostuneiden monipuolisen koulutustoiminnan. 

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Kriisinhallintatehtävien palkkoja korotetaan

Puolustusministeriön 31.5. julkaiseman tiedotteen mukaan sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä palvelevien henkilöiden palkkoja korotetaan 1.6.2021 alkaen.

Puolustusministeriö ja ulkoministeriö ovat tehneet yhteistyötä vuosina 2021-2023 toteutettavassa kriisinhallintatehtävien palkkauksen kehitysohjelmassa.

1.6.2021 astui voimaan 4% korotus vaativuusluokkien 1-6 tehtäviin sekä vaativuusluokka 10:een kuuluviin lääkärin tehtäviin. 

Korotuksella halutaan turvata kriisinhallintahenkilöstön saatavuus. Erityisesti haasteellisessa toimintaympäristössä työskentelevän henkilöstön palkkausta on haluttu muuttaa kilpailukykyisemmäksi. 

Sotilaallisten kriisinhallintatehtävien palkkauksen kehitysohjelma vuosille 2021-2023 korottaa palkkoja keskimäärin 6,4 prosenttia. 

Puolustusvoimat julkaisi ensimmäisen julkisen sotilastiedustelun katsauksen

Puolustusvoimat kertoi 6.5.2021 julkaistussa tiedotteessaan, että ensimmäinen julkinen sotilastiedustelun katsaus on nyt julkaistu ja jokaisen luettavissa.

Pääesikunnan tiedustelupäällikkö, kontra-amiraali Juha Vauhkonen kertoo katsauksen alkusanoissa, että katsauksessa kerrotaan lyhyesti sotilastiedustelulaista, sotilastiedustelun tehtävistä, kohteista, suorituskyvyistä, toiminnasta ja valvonnasta. 

Katsauksessa kerrotaan, että koronaviruspandemiasta huolimatta sotilaallinen toiminta on ollut vuoden 2020 ajan Suomen lähialueilla aktiivisena. Aktiivisuus näkyi sotaharjoituksina, strategisten pommikoneiden lentoina ja merivoimien purjehduksina.
Sotilastiedustelun vuodessa näkyi myös Suomelle keskeisten valtioiden asevoimien kehittyminen. 

Puolustusvoimien tiedotteen mukaan vuonna 2019 voimaan tulleet sotilas- ja siviilitiedustelulait ovat antaneet tiedustelulle selvät laissa määritellyt tehtävät, kohteet ja toimivaltuudet. Ensimmäiset kokemukset toimivaltuuksien käytöstä ovat olleet myönteisiä. Uudella lainsäädännöllä on ollut positiivisia vaikutuksia turvallisuusviranomaisten kykyyn tiedustella valtiollisia uhkia ja reagoida niihin. 

Suomen puolustusvoimien osallistuminen Resolute Support -operaatioon Afganistanissa päättyy

Nato-johtoinen Resolute Support -operaatio Afganistanissa päättyy Naton 30. huhtikuuta 2021 tekemän päätöksen johdosta. Päätöksistä johtuen myös suomalaisten kriisinhallintajoukkojen toiminta Afganistanissa lopetetaan ja viimeiset jäljellä olevat joukot kotiutetaan. Ensimmäinen osa henkilöstöstä kotiutettiin 25. toukokuuta ja loput kotiutuvat viikolla 23. 

Suomi on ollut mukaan vuonna 2015 alkaneessa Resolute Support -operaatiossa alusta pitäen. Operaation tehtävänä oli antaa tukea Afganistanin hallitukselle saavuttamaan ja ylläpitämään turvallinen toimintaympäristö maan jälleenrakentamiseksi ja demokraattisten rakenteiden vahvistamiseksi. Operaation tehtäviin ei kuulunut taistelutoimintaan osallistuminen

Osallistuminen kriisinhallintaoperaatioihin on osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja se perustuu poliittisiin linjauksiin. Se on myös yksi neljästä Puolustusvoimien lakisääteisestä tehtävästä. 

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta