Yhteismajoituskokeilu on parantanut tiedonkulkua ja ryhmähenkeä

Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos on julkaissut yhteismajoituskokeilua koskevan tutkimusraportin.

Karjalan ja Kainuun prikaateissa, Rannikkoprikaatissa ja Ilmasotakoulussa käynnissä ollut yhteismajoituskokeilu on ollut positiivinen kokemus 80 prosentille kokeiluun osallistuneista mies- ja naispuolisista varusmiehistä. Yhteismajoituksen hyvinä puolina on pidetty parempaa ryhmä- ja yhteishenkeä sekä sujuvampaa tiedonkulkua. 

Maanpuolustuskorkeakoulun tiedotteessa professori Teemu Tallberg kertoo, että kokeilusta maalailtiin piruja seinille turhaan.
’’Todellisuus on ollut ihan muuta. Myös asevelvollisten keskuudessa pelot ja ennakkoluulot ovat karisseet kokeilun myötä kokemuksen ja tiedon lisääntyessä.’’

Kokeilu saa kuitenkin edelleen kritiikkiä osakseen ja erityisesti kokeilusta kieltäytyneiden kriittiset näkemykset kertovat yhteismajoituskokeilun haasteista. Kokeilusta kieltäytyvät miehet vetoavat siihen, että he haluaisivat mieluiten kokea perinteistä ja aitoa armeijakokemusta, jossa naiset eivät olisi rajoittamassa vapaata yhdessäoloa ja huumoria. Kokeilusta kieltäytyneet naiset taas pohtivat toisaalta tarvetta omalle tilalle, mutta toisaalta myös toiveita rauhasta ja naisten keskinäisen tuen merkityksestä. 

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Yhteismajoituskokeilu ei ole johtanut häirinnän tai ahdistelun lisääntymiseen verrattuna aiempiin tutkimustuloksiin. Suurelle osalle varusmiehistä kokeilu näyttäytyi myönteisenä vaihtoehtona verrattuna aikaisempaan järjestelyyn, jolle on nykyaikana vaikea löytää perusteita. 

Jatkoa ajatellen esiin nousee kysymys, tuleeko yhteismajoitus yleiseksi käytännöksi kaikkialla Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksen yksiköissä, vai perustuuko se vastedeskin vapaaehtoisuuteen.

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta