Varuskunnissa käynnistyy vihdoin paluu normaaliin

Puolustusvoimien julkaisemassa koronarajoitusten purkusuunnitelmassa on neljä vaihetta, joista jokainen johdattaa palvelusta kohti tavanomaisen inttiarjen uomia.

Puolustusvoimat julkaisi kanavissaan maanantaina 18.10. tiedotteen, jossa ilmoitettiin varuskuntien koronarajoitusten purkamissuunnitelmasta.

Pääesikunnan logistiikkapäällikkö, kenraalimajuri Jari Mikkonen kertoo, että rajoitusten purkua on suunniteltu jo elokuusta 2021 lähtien.

– Ensin aloitimme suunnittelun suppeammalla tiimillä ja viimeisen kuukauden ajan suuremmalla kokoonpanolla.
Nelivaiheinen purkamissuunnitelma toteutetaan näillä näkymin niin, että kaksi ensimmäistä vaihetta pyritään toteuttamaan vielä vuoden 2021 loppupuolella, ja vaiheet kolme ja neljä toteutettaisiin epidemiatilanteen salliessa vuoden vaihteen jälkeen.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Rajoitusten purkamisessa pyritään varovaisuuteen

Purkutoimenpiteiden ensimmäinen vaihe voitiin ottaa käyttöön aikaisintaan marraskuun alussa. Tässä vaiheessa poistuu kasvomaskien käyttövaatimus sekä kahden metrin turvavälivaatimus ulkotiloissa.

Toisessa vaiheessa sotilaskodit sekä sosiaali- ja liikuntatilat avataan osastoittain käytettäviksi, ja kahden metrin turvavälivaatimuksesta sisätiloissa luovutaan. Lisäksi koulutuksia voidaan järjestää joukkuetta suuremmille kokoonpanoille osastojen sisällä.

Kenraalimajuri Jari Mikkosen mukaan alusta pitäen oli selvää, että rajoituksia tultaisiin purkamaan nimenomaan vaiheittain.

– Hallitulla rajoituksien purkamisella turvaamme varusmiesten, henkilökunnan ja reserviläisten terveysturvallisuuden ja säilytämme suorituskyvyn.

Mikkonen korostaa myös, että rajoitusten purkamisen jokaisen vaiheen välillä on vähintään kahden viikon seurantajakso. Purkutoimenpiteiden vaiheittaisuus antaa Puolustusvoimille mahdollisuuden analysoida toimenpiteiden vaikutusta tautitilanteeseen ja tarvittaessa säätää purkutoimenpiteiden toteutusta.

– Seuraamme omien rajoituksiemme purkamisessa pääsääntöisesti muun yhteiskunnan linjauksia ja suosituksia.

Normaali toiminta käyntiin tammikuussa

Varusmieskoulutuksessa siirrytään lähes normaaliin toimintaan 3. tammikuuta alkaen. Tällöin varusmiehet toimivat edelleen osastoissa ja myös saapumiserän 1/22 alokkaat jaetaan osastoihin heti palveluksen ensimmäisenä päivänä.

Sekä uudet alokkaat että vanhemman saapumiserän varusmiehet ovat palveluksessa yhtäjaksoisesti 12 päivää.

Kolmannen vaiheen, eli normaalin koulutus- ja lomajaksotusrytmin on määrä alkaa 17.1.2022 alkaen epidemiatilanteen salliessa. Helmikuun puolivälissä on tarkoitus aloittaa vaihe neljä, jossa palataan koronaa edeltäviin, täysin normaaleihin varusmieskoulutuksen järjestelyihin.

Suunnitelma voi kuulostaa aluksi monimutkaiselta, mutta jokaisen vaiheen takana on varusmiesten ja henkilökunnan terveysturvallisuus.

– Haluamme huolehtia ennen kaikkea varusmiesten terveydestä, sillä olemme heistä vastuussa. Lisäksi täytyy huolehtia myös Puolustusvoimien valmiudesta. Epidemiatilanne ei saa vaikuttaa Puolustusvoimien suorituskykyyn ja valmiuteen, Mikkonen täsmentää.

Siirtyminen sotkun, varuskuntaravintolan sekä liikunta- ja sosiaalitilojen normaaliin käyttöön on odotettu muutos varuskunnissa. Kuva: Joni Oksanen.

Varusmiehet suhtautuvat varovaisen optimistisesti

Rannikkoprikaatissa Upinniemessä aliupseerikoulua suorittava aliupseerioppilas Roni Forsman suhtautuu koronarajoitusten purkuun vielä varovaisen optimistisesti, sillä Puolustusvoimat on iso organisaatio, jossa tilanteet elävät hieman eri tahtiin siviilimaailmaan verrattuna.

– Lähtökohtaisesti kuitenkin odotan rajoitusten purkua, koska niiden suunnittelu itsessään kertoo jo siitä, että yleinen koronatilanne on paranemaan päin.

Forsman kertoo odottavansa eniten sotilaskodin ja muiden varuskunta-alueen palveluiden normaalia toimintaa. Hän kertoo, ettei oman palveluksensa aikana ole saanut kokea iltavapaita varuskunnan porttien ulkopuolella, eikä sotilaskotiinkaan ole ollut asiaa, jos paikalla on ollut toisen koronakohortin varusmiehiä.

Vaikka Forsman itse on suhtautunut varuskunnan sisäisiin rajoitustoimenpiteisiin myönteisesti, pitkät kiinniolot vaativat kuitenkin veronsa.

– Tälläkin hetkellä käynnissä oleva viiden viikon kiinniolo laittaa motivaation koetukselle, hän toteaa.

Vastapainoksi pitkille ‘’gineksille’’ varusmiehet ovat saaneet korona-aikana kuitenkin lomiltaan sen, mitä niiltä kuuluukin saada, eli kunnollisen palautumisajan.

– Esimerkiksi yksillä lomilla ehdin käydä viikon lomailemassa Inarissa, ja senkin jälkeen oli vielä viikko aikaa rauhoittua kotona, Forsman kuvailee.

Muutokseen sisältyy myös haasteita

Vaikka varuskunnissa paluuta normaaleihin palvelusjärjestelyihin on odotettu kuin kuuta nousevaa, näinkin pitkien poikkeusjärjestelyjen muuttaminen takaisin alkuperäisiksi ei välttämättä ole kovin mutkatonta. Kenraalimajuri Jari Mikkonen arvioi, että ensimmäisenä keskeisenä haasteena rajoitusten purkamisessa on tautitilanteen pitäminen hallinnassa.

– Rokotuskattavuuden kasvattaminen auttaa tässä asiassa. Kannustankin meitä kaikkia, niin varusmiehiä kuin henkilökuntaa huolehtimaan omasta rokotesuojasta. Samalla tulee noudattaa koronapandemian yhteydessä käytössä olleita hyviksi havaittuja käytänteitä, kuten oikeaa aivastus- ja yskimistekniikkaa, käsien pesua ja desinfiointia sekä kasvomaskien käyttöä.

Myös Forsman näkee, että maskit ja turvavälit alkavat olla jo muuttuneet osaksi perusarkea, eivätkä ne tunnu enää varsinaiselta rajoitukselta.

Mikkonen ottaa esiin myös sen, että varusmiehillä ja henkilökunnalla voi olla haasteita myös tottumisessa ‘’uuteen normaaliin’’, sillä tähän mennessä palveluksessa on ollut jo muutama saapumiserä, jotka eivät ole normaalia koronatonta palvelusta kokeneet.

– Paluu normaaliin saattaa muodostua haasteeksi, Mikkonen toteaa.

Varusmiestenkin keskuudessa pohdintaa palvelus- ja lomarytmityksen muutoksesta on ollut.

– Ehkä suurimman pesäeron muodostaa se, että haluavatko palveluksessa olevat enää palata viikonloppuvapaa -järjestelyyn, koska useille kuukauden kiinnioloihin tottuneille varusmiehille jo 2+1 -järjestely tuntuisi luksukselta, Forsman pohtii.

Hän korostaa kuitenkin, että varusmiehet tiedostavat hyvin sen, että palveluksen aikana pysyvää on ainoastaan muutos, ja keskusteluun rajoitusten purkamisesta suhtaudutaan varusmiesten keskuudessa aluksi varauksella, kunnes ne vahvistetaan. 

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta